กลไกหลอมรวมความร่วมมือ

เครื่องมือหรือกลไก (Platform) ที่มูลนิธิเพื่อคนไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมพัฒนาขึ้นเพื่อหลอมรวมพลังความร่วมมือจากคนไทยทุกภาคส่วนเป็นผู้ลงมือทำแก้ปัญหาสังคม

thumb-3

กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม


กลไกยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผ่านการตกลงใช้มาตรฐานร่วมกัน

รายละเอียด
13

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ


กลไกบูรณาการทรัพยากรระดับประเทศ อันได้เเก่ คน เครือข่าย ความรู้ เงิน

รายละเอียด
thumb-2

Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา


กลไกการแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ พร้อมขยายผลความร่วมมือระหว่างผู้ขับเคลื่อนงานและประชาชนเพื่อสร้าง Active Citizen

รายละเอียด
feature_kthkind-01

กองทุนรวมคนไทยใจดี


กลไกการระดมทุนสำหรับโครงการเพื่อสังคมผ่านรูปเเบบการจัดการของ กองทุนรวมBKIND ที่เน้นลงทุนในกิจการที่มีเกณฑ์ ESGC

รายละเอียด
tj-01

เทใจดอทคอม


กลไกการระดมทุนออนไลน์ www.taejai.com ที่โครงการเพื่อสังคมประเภทต่างๆ สามารถใช้บริการได้

รายละเอียด
15

ออกเสียงออกแบบประเทศไทย


กลไกรับฟังเสียงที่เป็นคุณค่าร่วมและเป้าหมายร่วมที่แท้จริงของคนไทยระดับประเทศ 50,000 เสียง ถึงประเทศไทยในฝัน

รายละเอียด
thumb-1

คนไทยมอนิเตอร์


กลไกรับฟังเสียงคนไทยอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคน

รายละเอียด
14

คนไทยขอมือหน่อย


กลไกหลอมรวมงานอาสาสมัครที่เป็นจุดนัดพบทางการขายระหว่างภาคีเครือข่ายภาคสังคมและภาคธุรกิจ

รายละเอียด