ความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เกิดผล

ดังเครื่องมือระดมทุนออนไลน์ ส่งต่อน้ำใจของคนไทยชื่อเทใจ.คอม

มูลนิธิช่วยเหลือเพื่อการกุศลในสหรัฐอเมริกา หรือ CAF (Charities Aid Foundtion) เผยผลจัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลกประจำปี 2017 การจัดอันดับนี้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี อ้างผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 146,000 คน จาก 139 ประเทศทั่วโลก โดยให้คะแนนเกณฑ์ชี้วัดของดัชนีการเป็นผู้ให้ หรือ World Giving Index (WGI) โดยพิจารณาจากสถิติของการช่วยเหลือกันของผู้คนในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นสมัครและการช่วยเหลือคนแปลกหน้า โดยประเทศไทยขึ้นจากอันดับ 37 มาอยู่ที่อันดับ 16 ของโลก โดยพบว่าในด้านการบริจาคและสิ่งของนั้น ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 5  ของโลก เป็นทวีปเดียวที่มีคะแนนความใจบุญเพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%882

“เทใจ.คอม” หรือ www.taejai.com เป็นกลไกการระดมทุนออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2556 ทำหน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย กับ “ผู้รับ” ที่รอการสนับสนุนจากคนในสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมด้วยกัน

ตั้งเเต่ ปี 2556 เทใจ.คอม โครงการเพื่อสังคมระดมทุนผ่านทางเทใจ  246 โครงการ  ระดมทุนได้ 47 ล้านบาท

ที่งาน”Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา”  พื้นที่ของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ระดับประเทศ ร่วมกันขยาย ผลความสำเร็จการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ และองค์กรตัวกลาง รวมทั้งนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่มีเป้าหมายหมายเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ คนทำงานเพื่อสังคมตัวจริง

หนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมการให้อย่างมีนวัตกรรม หรือ  “Giving Platform” ที่จะมีการนำเสนอในงานนี้ คือ “เทใจ.คอม”

 “คุณเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ เทใจ.คอม กล่าวว่า เทใจ.คอมเป็นกลางการระดมทุนออนไลน์โดยใช้โครงการเพื่อสังคมเป็นการเล่าเรื่อง และให้คนที่พร้อมจะทำความดีสามารถสนับสนุนโครงการเหล่านั้นได้

“เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนมีช่องทางในการบริจาค ให้โครงการเพื่อสังคมมีช่องทางในการเล่าเรื่องที่ตนเองทำอยู่ จึงเกิดเป็นเทใจ.คอม” เอด้ากล่าวและว่า ในงาน Good Society Expo ปีนี้ เราจะใช้ “แมวเทใจ” เป็นตัวเล่าเรื่อง เป็นตัวเชื่อมความร่วมมือของผู้คนในสังคม เช่น เมื่อคนบริจาคไปที่ไหนอย่างไร แมวเทใจก็จะคอยติดตามให้ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร ไปที่ไหน ถึงใครบ้าง เเละเปิดพิ้นที่ให้คนที่ต้องการระดมทุน

“แมวเทใจ” ในที่นี้คือคณะทำงานเทใจนั่นเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เงินบริจาคทุกบาทได้ไปสร้างคุณค่าทางสังคม มีกระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจบการระดมทุนแล้วให้ผู้บริจาคได้ทราบ

ถ้าเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม ก็จะสื่อสารเป็น “แมวรักป่า” ถ้าเป็นประเด็นเด็ก จะเป็น “แมวรักเด็ก” ฯลฯ เป็นต้น

ในงานทำดีหวังผลฯ เทใจเน้น นำเสนอแนวคิด “การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน” โดยเชิญชวนผู้ร่วมงานเข้ามา มีส่วนร่วมช่วยเหลือเยาวชนในด้านต่างๆ ด้วยการบริจาคผ่านเทใจ.คอม  ประกอบด้วย

  • Breathebank เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก taejai.com/th/d/breathbank
  • โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนมอบแสงสว่าง ให้เด็ก 1,100 คนใน 9 โรงเรียนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านและธุระส่วนตัวทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตเด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น taejai.com/th/d/solarcellfor9schools
  • ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้ ปรับปรุง 21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ลพบุรี ตามรูปแบบ High-Scope Learning หรือการเรียนผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กน้อยมีอีคิว (EQ) และไอคิว (IQ) ฉลาดสมวัย taejai.com/th/d/highscope
  • ทุนลูกเหรียง: สูญเสียไม่เสียศูนย์ taejai.com/th/d/peace_thailand

นอกจากนั้น ยังมี  “ใครรักป่ายกมือขึ้น” www.taejai.com/th/d/rangersfund โดย กลุ่ม “ทำด้วยใจ” เพื่อดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า

สำหรับกิจกรรมเด่นที่จะจัดขึ้นในงานทำดีหวังผล พบกันที่ โซนเซ็นทรัล คอร์ท ประกอบด้วย

  • กิจกรรมร่วมซื้อสินค้าจากโครงการ “ใครรักป่ายกมือขึ้น” เพื่อแสดงพลังการดูแลผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 215 แห่ง วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพูดคุยกับกลุ่ม “ทำด้วยใจ” นำโดยท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ดารานักแสดง

เทใจ.คอมก่อตั้งเมื่อปี 2556 สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จากการทำหน้าที่เครื่องมือระดมทุนออนไลน์ของคนไทยไปช่วยเหลือคนและเด็กจำนวน  171,265 คน  ช่วยเหลือคนพิการ-ป่วย-คนจร จำนวน 262,633  คน ช่วยเหลือสัตว์ เช่น สุนัข-แมวจร และพิการ รวมทั้งสัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์กว่า 13,766 ตัว นอกจากนี้ยังสามารถรักษา ป่าและชีวิตสัตว์ในป่า ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  น่าน อุดรธานี โครงการสร้างจุดสกัดล่าสัตว์-ตัดไม้ ทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย

“Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่ตัวเรา” คือ พื้นที่ความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคม องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 13-16 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามรายละเอียดที่www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com