จะดีแค่ไหน ถ้าการรับประทานอาหารเมนูโปรด ไม่ได้ทำให้คุณอิ่มท้องเพียงคนเดียว

ถ้านั่นคือเมนูจากร้านอาหารชั้นนำและยัง “ใจบุญ” ร่วมโครงการ “Food 4 Good

เพราะทุกเมนูจะถูกแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยน้องๆ ในชนบทห่างไกลได้อิ่มท้องไปด้วย

foodforgood

คุณรู้มั้ย ? ว่าเด็กที่ขาดสารอาหารในโลกมีกี่เปอร์เซ็น เราทุกคนสามารถช่วยน้องๆ ได้ ด้วยการรับประทานอาหารประจำวัน

จากสถิติขององค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2556 จากประชากรทั้งหมดกว่า 64 ล้านคน คนไทย 5.8% ขาดสารอาหารและนอกเหนือจากนี้ ยังมีคนไทย 13% ที่ไม่ได้รับอาหารเพียงพอ จากที่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) สำรวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบว่า มีถึง 4.7 เปอร์เซ็น หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรงและ 15.7 เปอร์เซ็น หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเติบโตต่ำกว่าเณฑ์

“ฟู้ดฟอร์กู๊ด” ถือเป็นความร่วมมือลำดับต้นๆในประเทศไทยที่ผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันมาร่วมมือใช้ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจของตนช่วยแก้ปัญหาโภชนาการของเด็กที่ขาดแคลนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหลายๆส่วน คือ ร้านอาหาร พนักงานร้าน ลูกค้า และคนทั่วไป โดยสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆผ่านการรับประทานอาหารประจำวัน เพียงสั่งอาหารที่มีสัญลักษณ์ “Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ

“คุณประภาพรรณ บรรลุศิลป์” ผู้จัดการโครงการฟู้ดฟอร์กู๊ด กล่าวว่า โครงการฟู้ดฟอร์กู๊ดทำงานร่วมกับธุรกิจ ร้านอาหาร ธุรกิจอาหาร และโรงแรม กว่า 80 องค์กร เพื่อช่วยเรื่องโภชนาการของเด็กที่ขาดแคลน จึงพยายามเชื่อมโยงการทำดีง่ายๆ ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน โดยในงานได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารที่เป็นเครือข่ายนำบัตรรับประทานอาหารจากหลายๆร้านมา จำหน่าย ซึ่งทุกคนสามารถเลือกซื้อจากร้านที่ชอบเพื่อช่วยให้เด็กๆมีโภชนาการที่ดีขึ้น

ที่ผ่านมาเด็กๆที่ฟู้ดฟอร์กู๊ดดูแลมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน คิดเป็น 64 เปอร์เซ็นของเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติภายในระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถสนับสนุนโภชนาการที่ดีให้เด็ก 993 คน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านแม่เงา โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา โรงเรียนบ้านนาดอย โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง โรงเรียนแม่นาจางเหนือ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

“เรื่องโภชนาการของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนในสังคมสามารถทำดีผ่านไลฟ์สไตล์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนผ่านมื้ออาหารของคุณได้” คุณประภาพรรณ กล่าวและว่า

ปัญหาโภชนาการของเด็กๆที่ขาดแคลนในประเทศไทยพบ คือ งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ เพราะได้รับเงินอุดหนุนมื้อละ 20 บาทต่อมื้ออาหารกลางวันโดยได้รับเฉพาะระดับประถมศึกษา

ขณะที่โรงเรียนที่มีเด็กพักนอนเนื่องจากการเดินทางไปกลับใช้เวลานาน 4-5 ชั่วโมง จึงไม่สามารถไปกลับได้ทุกวัน เด็กเหล่านี้ได้เงินสนับสนุน 13 บาทสำหรับมื้อเช้า และ13 บาทสำหรับมื้อเย็น

ส่วนโรงเรียนที่อยู่ที่ห่างไกล โดยเฉพาะที่อยู่บนดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ดูแลไม่สามารถเดินทางลงมาซื้ออาหารสดได้ทุกวัน ดังนั้น ค่าอาหารที่ได้ ไม่ได้ซื้อเฉพาะซื้อวัตถุดิบแต่ยังต้องใข้ซื้อเครื่องปรุง แก๊สหุงต้ม ค่าขนส่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 3,000-3,500 บาทต่อสัปดาห์

ไม่เพียงเท่านี้ฟู้ดฟอร์กู๊ดยังเชื่อมต่อความรู้ให้คุณครูหรือผู้ดูแลเด็กๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการสามารถจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กๆได้ครบถ้วนทุกมื้อ เช่น ผัดฟักทองโหระพา เเตงกวาผัดไข่ แกงแค น้ำพริกปลาทู น้ำพริกอ๋องกับผักต้ม รวมทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหารที่คงคุณค่าของสารอาหารไว้ให้มากที่สุด การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ถูกต้อง และการจัดการครัวให้สะอาดถูกสุขอนามัย รวมทั้ง พัฒนางานเกษตรในโรงเรียนเพื่อความยั่งยืน ให้แก่เด็กและผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนทางอาหาร สามาถต่อยอดงบประมาณและความรู้ที่ได้รับ เช่น การทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาปรุงอาหาร พัฒนาแปลงผัก โรงเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ จิ้งหรีด หมูหลุม เป็นต้น

ในงาน “Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” ฟู้ดฟอร์กู๊ดนำเสนอปัญหาเรื่องโภชนาการในเด็กซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเสนอ แนวทางที่ทุกคนสามารถช่วยคลี่คลายปัญหานี้ได้อย่างง่ายๆ ผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นคือเเลือกสั่งอาหารเมนู “Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” จากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ เพียงเท่านี้ มื้อไหนที่คุณอิ่มท้อง มื้อนั้นคุณก็ได้ช่วยให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้อิ่มไปด้วย

สำหรับบัตรรับประทานอาหาร “ชุดพี่อิ่มท้อง”ที่นำมาจำหน่ายมีกว่า 14 ร้านที่ร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

  • บัตรรับประมานอาหารราคา 1,500 บาท สามารถช่วยน้องได้ 75 มื้อ ประกอบด้วย BBCO Bangkok Baking Company
  • บัตรรับประทานอาหารราคา 900 บาท สามารถช่วยน้องได้ 45 มื้อ ประกอบด้วย Coffee Beans by Dao 99 Rest Backyard Cafe เออ (Err Urban Rustic Thai) Roast  AKA On the Table
  • บัตรรับประทานอาหารราคา 550 บาท สามารถช่วยน้องได้ 27 มื้อ ประกอบด้วย Mo-Mo-Paradise
  • บัตรรับประทานราคา 450 บาท สามารถช่วยน้องได้ 22 มื้อ ประกอบด้วย ศรีตราด Broccoli Revolution  Greyhound Cafe Sizzler The commons
  • บัตรรับประทานอาหารราคา 150 บาท สามารถช่วยน้องได้ 7 มือ ประกอบด้วย Casa Lapin

สำหรับกิจกรรมเด่นอยู่ที่ โซนเซ็นทรัล คอร์ท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

  • บอกต่อได้บุญ: Food4Good เปิดร้านชวนคุณแชร์เมนู ให้พี่ๆได้อิ่มท้องและน้องๆได้อิ่มด้วย เพียงแค่แนะนำร้านอาหารที่คุณรู้จัก เพื่อร่วมเป็นสมาชิก Food4Good หรือ กดไลค์ แชร์ เมนูอาหารที่ร่วมรายการ
  • จากเมนูพี่สู่เมนูน้อง: คุณรู้หรือไม่ว่า เพียงแค่ “เลือกสั่งอาหารเมนูพี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” คุณก็สามารถช่วยให้ใครบางคนได้อิ่มท้องไปพร้อมกับคุณ ด้วยการช้อปบัตรรับประทานอาหารราคาดี จากร้านอาหารใจดีที่ร่วมโครงการ รายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือเรื่องโภชนาการให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน
  • รู้จักร้านอาหารใจดีครอบครัว Food4Good การันตีความอิ่มท้องอิ่มบุญ

ฟู้ดฟอร์กู๊ด คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาเยี่ยมชม รับรู้ และเข้าใจโครงการมากขึ้น ทั้งเจ้าของธุรกิจมีความตั้งใจอยากนำร้านอาหารหรือโรงแรมเข้าร่วมโครงการ และลูกค้า หากมีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารในร้านอาหารที่ร่วมโครงการ เมนู ฟู้ด ฟอร์กู๊ด พี่อิ่มท้องน้องอิ่ม

“Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่ตัวเรา” คือ พื้นที่ความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคม องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 13-16 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook khonthaifoundation ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com