การหยิบยื่นสิ่งดีให้แก่กัน ช่วยให้สังคมงดงามเสมอ

            เชื่อหรือไม่ว่าหลังการแบ่งปันของ “คุณ”

            ผ่าน “ปันกัน” ช่วยน้องเรียนได้กว่า 6,000 คน

s__46252289-1

เพราะทุกๆ การให้จะมีความอิ่มใจซ่อนเร้นอยู่

“ปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ พื้นที่ที่คนมีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อข้าวของ เพื่อเปลี่ยนเป็น”ทุนการศึกษา”ให้เยาวชนไทย” โดย มูลนิธิ ยุวพัฒน์ เป็นต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่นำรายได้จากการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับจากการแบ่งปัน มาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้นแก่สังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา สนับสนุนให้กับ “ทุนยุวพัฒน์ และเป็นกลไกขยายการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง

ในปี 2560 มีผู้ร่วมปันสิ่งของ16,742 ราย  มีผู้สนับสนุนรับสินค้าแบ่งปัน 258,994 ราย  รวมเป็นเงิน 43.7 ล้านบาท สามารถใช้เป็นทุนการศึกษาให้น้องๆด้อยโอกาสใช้เป็นทุนการศึกษา 6,242 ทุน

นอกจากนี้ปันกันยังสามารถสร้างเครือข่ายนักปันอาสา 1,072 คน  สร้างองค์กรภาคีแห่งการแบ่งปันจำนวน 126 องค์กร สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์กว่า 45,000 ราย

puy
“เราพยายามสร้างนิสัยให้คนในสังคมรู้จักเเบ่งปัน เมื่อมองไปรอบๆตัวมีสิ่งของมากมายก็อาจจะมาเเบ่งให้คนอื่นเพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาห้กับเด็กๆ ปีที่เเล้วตัวเลขที่เราได้รับปันจำนวนกว่าล้านชิ้น เพื่อเอามาเเปลงเป็นทุน การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ในปีนี้เราต้องการให้เห็นว่ายังมีองค์กรธุรกิจที่ร่วมแบ่งปัน เช่น เซ็นทรัล กรุ๊ป โรบินสัน คลับ 21 ซึ่งองค์กรอื่นๆก็สามารถมีส่วมร่วมได้” คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการและผู้จัดการร้านปันกัน กล่าวและว่า

ปันกันยังยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการหมุนเวียนสิ่งของที่อยู่ในสภาพดีให้กลับมามีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดขยะ) โดยมีสิ่งของร่วมปัน  การหมุนเวียนการใช้สิ่งของ จำนวน  1,099,184 ชิ้น ช่วยลดต้นทุนค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากการใช้สินค้าแบ่งปันที่มียอดจำหน่ายคิดเป็นมูลค่า 38.5 ล้านบาท  สร้างโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมอย่างเต็มเวลา สามารถเป็นอาชีพหลักที่ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานปันกัน 81 คน และผู้ผลิต 40 รายอีกด้วย

เป้าหมายของ “ปันกัน” มุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน เป็นสังคมที่ทุกคนร่วมสร้างความร่วมมือ สร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม และแสดงให้เห็นว่าสามารถเป็นเล็กๆที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

ดังนั้นภายในงาน “Good Society Expo 2018” จึงนำเสนอสารที่สร้างความรู้สึกในการเป็น “ผู้ให้” เปลี่ยน ความคิดคนธรรมดาทั่วไปที่มองว่าการเป็น “ฮีโร่”หรือ “คนวิเศษ” เป็นไปได้ยาก และน้อยคนที่จะเป็นไปได้  แต่เพียงแค่เรา ทำความดีด้วยการแบ่งบันของที่เราไม่ได้ใช้แล้วด้วย 2 มือของเรา เพียงแค่นี้ก็เป็นฮีโร่ได้แล้ว เพราะ“ การแบ่งปันคือ พลังวิเศษในมือคุณ”  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) CLUB 21 กลุ่มเซ็นทรัล บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำกัด บริษัท เอ็ม  บี เค จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นอกจากนี้ยังมีภาคีร่วมจัดบูธย่อย ประกอบด้วย DAO Social  Enterprise โดยมูลนิธิเครือข่ายบ้านเด็ก (Baan Dek Foundation) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

สำหรับกิจกรรมเด่นของปันกัน ตั้งอยู่ในโซนแดสเซิล ประกอบด้วย

  • โชว์เคสองค์กรธุรกิจที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับปันกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) CLUB 21 กลุ่มเซ็นทรัล  บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • พบกับของรับปันที่เกิดจากกิจกรรม “การแบ่งปัน คือ พลังวิเศษในมือคุณ” ด้วยการเปลี่ยนถุงกระดาษให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษา
  • สมัครเป็นจิตอาสาปันกัน พร้อมรับของที่ระลึกจากปันกัน
  • กิจกรรมเวิร์คซอป เก๋ๆ อาทิ เวิร์คซอป “สวนสวยในถาด และ Calligraphy Workshop ปันกันร่วมกับจิตอาสา Minin Studio กูรูด้านการสร้างสรรค์ศิลปะคัดตัวอักษร
  • กิจกรรม ”การ์ดอวยพรวันเกิดน้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์”

สำหรับกิจกรรมจาก 2 บูธย่อย  ประกอบด้วย

  • เลือกช้อปงานฝีมือ เช่น กระเป๋า สินค้าหนัง จาก DAO Social Enterprise ที่ฝึกฝีมือกลุ่มผู้หญิงที่ใช้แรงงานให้มาสร้างสรรค์ผลงานหารายได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่อาศัยในพื้นที่ก่อสร้างให้สามารถเข้าถึงการศึกษา สุขภาพและความปลอดภัย
  • มาร่วมเพ้นท์เสื้อและเขียนข้อความเพื่อส่งมอบให้เด็กๆ ผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ทั้ง 9 แห่ง ในประเทศไทย รวมทั้งพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ UNHCR และร่วมสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR ในการมอบความคุ้มครองและช่วยชีวิตผู้ลี้ภัย

“Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่ตัวเรา” ยังเป็นพื้นที่ความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคม องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 13-16 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook khonthaifoundation ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com