มีคนอีกจำนวนมากที่ช่วยกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ร่วมเรียนรู้ งานอาสาสมัคร การเป็นผู้ให้ ทำแล้วได้อะไร ?

กับภารกิจเย็บเต้านมเทียม“เติมเต็มชีวิต” ให้ “ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”

100

เคยถามตัวเองไหมว่า เราสามารถทำอะไรให้กับสังคมได้บ้าง ? แล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดี?

เชื่อว่าหลายคนก็คงกำลังคิดที่จะทำสิ่งดี ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น อีกมุมหนึ่ง “การให้ และการทำความดีแก่ผู้อื่น” ก็สามารถช่วยเติมเต็มจิตใจให้มีพลังและมีความสุขได้เช่นกัน

สอดคล้องกับผลสำรวจจาก UnitedHealth Group ของสหรัฐอเมริกา ปี 2556 พบว่า การทำงานอาสาสมัคร โดยเฉพาะเมื่อได้ทำงานที่ชื่นชอบ นอกจากจะสร้างสังคมให้น่าอยู่แล้ว อาสาสมัครเองยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น และมีสุขภาพดีตามไปด้วย

“เครือข่ายจิตอาสา” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครและต้องการสืบสานพลังน้ำใจของอาสาสมัครจำนวนมากให้สามารถสร้างคุณค่างานให้สังคมอย่างต่อเนื่อง นับจากจุดเริ่มต้น ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ช่วงต้นปี 2548 ที่ผ่านมาเครือข่ายจิตอาสาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมงานอาสาสมัครให้กับองค์กรภาคสังคม 135 องค์กรและในแต่ละปีสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นอาสาสมัคร 500 -600 คน

ล่าสุดได้ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนด้อยโอกาสโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสเส้นทางอาชีพและการมีจิตอาสาโดยใช้ “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”เป็นกลไกขับเคลื่อน

ปี 2560 เครือข่ายจิตอาสาเข้าร่วมงาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” มีอาสาสมัครที่ร่วมทำงานอาสาภายในงาน 328 คน ในจำนวน นี้ 142 คนเป็นอาสาสมัครในงาน และมี 45 องค์กรสนใจแนวทางการ ทำางานร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย สมุดทำมือเพื่อน้อง เย็บเต้าเติมใจเพื่อเพื่อน  ช้างน้อยจับมือ ยางยืดเปลี่ยนชีวิต

ในครั้งนั้น “กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม” เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ทำให้ในปีนี้เครือข่ายจิตอาสาเปิดกิจกรรมดังกล่าวให้ประชาชนได้เข้าร่วมอีกครั้ง โดยอาสาสมัครจะได้เรียนรู้การตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง เรียนรู้สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม การให้กำลังใจสภาพจิตใจผู้ป่วยขณะรักษาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหลังการตัดเต้านมแล้ว

ในงาน “Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา” เครือข่ายจิตอาสาได้นำเสนอแนวคิดการรวมพลังอาสาสมัครมีทักษะเฉพาะทางรายบุคคล สู่การรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังให้งานอาสาสมัครมีความเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และใช้โอกาสการจัดงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่การจัดกิจกรรม Good Deed Days ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ทางสังคมที่ดำเนินการในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนออกมาทำความดีที่มีค่าและความหมายจากเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว และขยายผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันอาสาสมัครสากลของทุกปี

สำหรับกิจกรรมเด่น แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตั้งอยู่ที่โซนอีเดน 1

  • กิจกรรม “เย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” มาร่วมกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ของโรงพยาบาลศิริราช
  • กิจกรรม “ประดิษฐ์สร้อยข้อมือลูกปัดให้น้องในสถานสงเคราะห์เด็กพิการ เด็กกำพร้า” เรียนรู้การร้อยลูกปัด และงานฝีมืออื่นๆ เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ
  • กิจกรรม “เย็บหมอนยัดใส่หลอดดูดน้ำเหลือใช้” เรียนรู้การทำหมอนที่ประดิษฐ์จากหลอดน้ำเหลือใช้เพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้สูงอายุ และลดขยะพลาสติก โดยศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะนำนักศึกษามาช่วยกันทำหมอนหลอด เพื่อส่งมอบให้คนชรา ในการนำไปใช้ประโยชน์ในการรองร่างกายในการนั่งๆ นอน เพื่อลดการสร้างแผลกดทับคลายความเมื่อยล้า
  • ค้นหาเมนูอาสาที่ใช่ เหมาะกับทักษะและไลฟ์สไตล์เรา ค้นหางานอาสาสมัครที่เหมาะกับตัวเอง จากการพูดคุยกับองค์กรที่สร้างการ
  • Volunteer’s Stories  พื้นที่การนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มอาสาสมัครในประเทศไทยที่รวมตัวกันทำกิจกรรมอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง

img_7243
คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา กล่าวว่า ปัญหาที่พบในงานอาสาสมัคร คือคนในสังคมมักจะมองภาพของงานอาสาสมัครเป็นเรื่องยากและมีตัวเลือกที่จำกัด รวมทั้งองค์กรอาสาสมัครเเยกกันอยู่จึงทำให้คนทั่วไปไม่รู้จักงานอาสาสมัครเเละไม่มีช่องทาง เครือข่ายจิตอาสา จึงมุ่งประสานความร่วมมือและเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัครและการให้เกี่ยวกับจิตอาสาโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

งานนี้คุณนันทินีไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านอาสาสมัคร ประกอบด้วย Creative Citizen มูลนิธิวายไอวาย มูลนิธิกระจกเงา  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)  มูลนิธิ TMB  ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ศิริราช CSR

“Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่ตัวเรา” คือ พื้นที่ความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคม องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 13-16 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook khonthaifoundation ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com