“ปี 2564 ร้อยพลังการศึกษาจะขยายผลด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น เพราะชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา และในอนาคตเด็กๆ ของชุมชนก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป”

คุณพัดชา มหาทุมะรัตน์” ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย

เมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่ปกติก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่แล้ว ยิ่งในปีนี้ที่ทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ยิ่งทำให้ช่องว่างแห่งความไม่เท่าเทียมนี้ขยายใหญ่ขึ้นอีก  ร้อยพลังการศึกษามีความเชื่อว่า ให้การศึกษาเท่ากับให้ชีวิต เราจึงเชื่อมต่อองค์กรที่ทำงานพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ช่วยกันยกระดับการศึกษาให้กับเด็กในโรงเรียนขาดโอกาสทั่วประเทศอย่างครบวงจร ทั้งด้านทุนการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต 

แม้จะถูกท้าทายด้วยโควิด- 19 ทำให้ต้องปรับวิธีการทำงานกับโรงเรียนในเครือข่าย  บางแห่งต้องลดเครื่องมือ หรือใช้เวลาไปกับการบริหารจัดการโรงเรียนในช่วงเร่งด่วน  แต่ก็ถือได้ว่า ทุกภาคีเต็มที่กับการแก้ปัญหาการศึกษา ขณะเดียวกัน ทำให้เราค้นพบว่า “ชุมชน” มีความเข้มแข็งมาก ทั้งโรงเรียน พ่อแม่เด็ก

ดังนั้น ปี2564 เราจะทำงานกับชุมชนมากขึ้น เริ่มสร้างต้นแบบกับชุมชน หรือโรงเรียน 3-4 แห่งที่มีความเข้มแข็ง ทั้งที่เชียงใหม่และนครสวรรค์ จากนั้น ถึงค่อยขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ  ความยากก็คือที่ผ่านมาเราแตะเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนน้อยมาก เป็นเพียงการเก็บข้อมูล อีกทั้งเรายังไม่มีสายสัมพันธ์ที่ลึกทั้ง 84 ชุมชนทั่วประเทศ  เราจึงต้องอาศัยโรงเรียนเป็นฐาน  การทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนให้มีความเชื่อในแบบเดียวกันว่า ชุมชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

 ส่วนความร่วมมือจากประชาชน นับว่า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ดูจากการมีส่วนร่วมกับแคมเปญต่างๆ เช่น มือถือนี้พี่ให้น้องเรียน ฟิตนี้เพื่อน้อง และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคมเปญLimited Education  ที่ทำต่อเนื่องสู่ปีที่ 4 ซึ่งมี Glow Story เป็นฟันเฟืองหลัก ทั้งไอเดีย และการไปจับมือกับกลุ่มคนหลากหลายแวดวง ทั้งศิลปิน คนดัง กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย กลุ่ม BNK25 ไปจนถึง “ป๋าเต็ด” ที่ชวนนักร้องนักแสดงหลายคนมาช่วยกัน และอีกมากมาย นำความชอบ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละคน มาช่วยกันระดมทุน สร้างสรรค์สินค้าหรือของที่ระลึกต่างๆ จำหน่าย ปีนี้ เราได้ศิลปินและนักออกแบบชาวไทยกว่า 17 คน ที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ และมีผู้ติดตามเหนียวแน่น มาช่วยกันสร้างสรรค์ของที่ระลึก  อีกพาร์ทเนอร์ที่เป็นกำลังสำคัญคือ Kerry เข้ามาช่วยดูแลเรื่องการจัดส่งของที่ระลึก แถมยังออกแบบกล่องรุ่นพิเศษเพื่อส่งต่อไปยังผู้รับอย่างน่าประทับใจ

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคน ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน  สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับร้อยพลังการศึกษาได้ง่ายๆ ตามความถนัด เริ่มจากสิ่งที่ง่ายสุดคือการสนับสนุนเงินทุน ไปจนถึงการออกแบบโปรเจคต์ร่วมกัน

ให้ได้ง่ายๆ กับร้อยพลังการศึกษา –  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับศักราชใหม่ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ เยาวชนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาได้ง่ายๆ กับแคมเปญ “ผู้ให้ 2 ต่อ” ด้วยการสนับสนุนของที่ระลึก ลิมิเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เพื่อมอบให้กับคนพิเศษของคุณ ในโอกาสพิเศษของเขา พร้อมการ์ดลายมือน้องๆ ที่คุณสามารถเขียนข้อความอะไรก็ได้ให้คนที่คุณรัก นอกจากคุณจะส่งต่อของใช้ดีๆ ให้ถึงคนที่คุณรักแล้ว คุณยังมีส่วนช่วยให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วย ร่วมสนับสนุนได้แล้วที่ Line My Shop

https://shop.line.me/@tcfe   ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มกราคม 2564 

ร้อยพลังการศึกษา มุ่งเน้นเชื่อมโยงองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาที่หลากหลายมาร่วม ปฏิบัติการยกระดับการศึกษาแบบ “ครบวงจร” แก่โรงเรียนที่มีเด็กขาดโอกาส ทั้งทุนการศึกษา คุณภาพการศึกษา และทักษะชีวิต  ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่าย 84 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด และดูแลนักเรียนมากกว่า 15,000 คน ทั่วประเทศ   

รู้จักร้อยพลังการศึกษามากขึ้น https://www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/posts/2721506514769024