ต่อต้านคอร์รัปชัน

“ผลโพลต้านโกง” “โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562”

ผล ”โพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562 ระบุปัญหาคอร์รัปชัน 3 อันดับแรก ที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน อันดับ 1 ให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ อันดับ 3 ควบคุม จัดการสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกพรรคการเมือง
ที่เกี่ยวข้องกับกับการทุจริตคอร์รัปชัน

อ่านต่อ

ม.หอการค้าไทย-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ-มูลนิธิเพื่อคนไทย จับมือภาคีภาคประชาชนทำ “โพลต้านโกง” รับเลือกตั้ง 2562

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อคนไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ “โพลต้านโกง” ขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประกาศพันธสัญญารับเลือกตั้ง 2562 โดยเตรียมจะแถลงผล 20 ธันวาคม ศกนี้ และเดินหน้าหาแนวร่วมภาคประชาชนติดตาม ตรวจสอบ คำสัญญานักการเมืองอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ

จริงหรือ “คอร์รัปชัน” จะลดลงได้ใน “สังคมเปิด” ร่วมเป็น “อาสาสมัครผู้สังเกตการณ์”ข้อตกลงคุณธรรม กับ “องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน”และ 10 องค์กรภาคี ที่ “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”

“ประเทศไทยส่วนใหญ่จะพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นแต่ไม่ค่อยพูดถึงวิธีแก้ปัญหาที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วม”

อ่านต่อ