กรุงเทพ –  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีภาคประชาชน 14 องค์กร ประกอบด้วย สำนักข่าวอิศรา บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด บริษัท Hand Social Enterprise จำกัด สถาบัน Changefusion  สำนักข่าว 77 ข่าวเด็ด FIVE Channel  Thailand Political Database (TPD) เครือข่ายสุจริตไทย เวบไซต์ Eduzone บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  เพจ Toolmorrow และ เครือข่าย Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ร่วมแถลง ผลโพลต้านโกงรับเลือกตั้ง 2562 ที่ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง 2562 ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และประกาศพันธสัญญา โดยมีผลการสำรวจดังนี้ คลิกที่ภาพด้านล่าง

landing-page_%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87_new

poll02-01