“วิกฤติที่เกิดขึ้นทำให้สังคมแย่ลง ถ้าไม่ทำอะไรเลย ทุกคนจะใช้ชีวิตยากลำบาก ตอนนี้คิดว่าทุกคนเห็นความสำคัญในการบริจาคของตนเองเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสังคมได้”  

“คุณเอด้า จิรไพศาลกุล” กรรมการผู้จัดการ เทใจดอทคอม

“เทใจดอทคอม” แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อสังคมที่มีแมวอ้วนอารมณ์ดีและขี้อ้อนเป็นตุ๊กตานำโชค เกิดจากหลักคิดที่ว่า ในสังคมต้องมีกลุ่มคนที่ไม่ดูดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและเลือกที่จะเป็นผู้ลงมือทำ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ฯ โอเพ่นดรีม มูลนิธิเพื่อคนไทย ฯลฯ ร่วมกันก่อตั้ง “เทใจ”  พื้นที่เปิดให้คนที่มีโครงการเพื่อสังคม สามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไป

ปี 2563 ถือเป็นช่วงวิกฤตที่ชีวิตของพวกเราทุกคนเหมือนจะเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะโควิด-19 ปัญหาไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 ที่ดูรุนแรงกว่าทุกปี ผลจากการที่คนต้องอยู่กับบ้านมากขึ้น ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด หรือแม้แต่การช่วยคนทำงานเพื่อสังคมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราในฐานะแพล็ตฟอร์มกลางที่ทำงานกับคนหลายกลุ่ม  ต้องทำให้มากขึ้นด้วยการมองไปข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะเป็นปัญหาสังคม หรือสังคมกำลังจะไปทางไหน ความท้าทายอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง แล้วชวนคนมาพัฒนาหรือแก้ปัญหาร่วมกัน   การเปิดเผยข้อมูลขององค์กรต่างๆก็เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ที่สามารถเอื้อหรือสนับสนุนกันได้  หรือแม้แต่เรื่องระบบการบริจาคเราพัฒนาให้สะดวกพร้อมจะตอบสนองผู้บริจาค เพราะตอนนี้คนตื่นตัวเรื่องการบริจาคแบบสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ที่ผ่านมาสถานการณ์เลวร้ายที่ทำให้เราทุกคนยากลำบากก็คือการแพร่ระบาดโควิด19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ คนทำงานหาเช้ากินค่ำแทบทั้งหมดหยุดชะงัก เมื่อคนไม่มีงานทำ ก็ไม่มีรายได้  แต่โควิด-19 ทำให้เห็น “พลัง” ของคนไทยที่ช่วยกันส่งเสียง ส่งสาร บอกต่อเรื่องราว ข่าวสำคัญๆ เพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและที่เหนือไปกว่านั้น เพื่อระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่คนกลุ่มที่มีความต้องการ ผ่านโครงการต่างๆ  ดังกรณีตัวอย่างบางส่วนของความร่วมไม้ร่วมมือระดับประเทศที่ได้เกิดขึ้นจาก “แคมเปญเทใจสู้โควิด” ระดมเงินบริจาคเป็นทุนช่วยหมอ -ทุนวิจัย-ช่วยกลุ่มเปราะบาง  มีโครงการระดมทุนผ่านเทใจทั้งสิ้น 33 โครงการ ของ 91 องค์กรภาคี  เพื่อไปช่วยกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ทุนที่ระดมได้เทใจจะส่งมอบให้ “ภาคี” ที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ หรือทำงานภาคสนามเป็นผู้สานต่อการดำเนินงานและส่งต่อโอกาสจาก “ผู้บริจาค” จำนวน 18,658 คน ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

ปีนี้ถือว่าเทใจทำได้เกินร้อย ทีมงานทุกคนทุ่มเทสุดกำลังซึ่งได้ผลมากกว่าที่คาดหวังและวางแผนไว้ แต่คิดว่ายังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกเพื่อเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสิ่งที่เทใจจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือ ระบบภายในองค์กร ระบบการตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายและคนในสังคม นั่นก็คือ เทใจต้องทำให้มากกว่าการเป็นแพล็ตฟอร์มหรือครัวกลางปรุงเมนูความช่วยเหลือจานด่วน

นับจากนี้  เราคงเดินต่อไปในสถานการณ์ที่ยังมีความต้องการช่วยเหลืออีกมาก สิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้คนในสังคม รวมทั้งสื่อมวลชน ก็คือ มาช่วยเล่าเรื่อง แชร์ และประชาสัมพันธ์แพล็ตฟอร์มเทใจให้คนในสังคมและผู้ติดตามของคุณรู้จักเทใจมากขึ้น เพื่อประโยชน์ทั้งคนที่ทำโครงการและคนที่หาโครงการเพื่อสนับสนุน

“เทใจ” เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมมานานกว่า 7 ปี  เข้าถึงผู้รับประโยชน์ที่หลากหลาย ในปี 2562 สามารถระดมทุนไปช่วยเหลือโครงการที่แก้ปัญหาสังคม 76 โครงการ คิดเป็นเงินกว่า 24 ล้านบาท จากผู้บริจาค 6,023 คน นับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  เทใจดอทคอม ทำหน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  กับ “ผู้รับ” ที่รอการสนับสนุนจากคนในสังคม จนถึงขณะนี้มีโครงการเข้าร่วมแล้วกว่า 367 โครงการ ยอดเงินบริจาครวมกว่า 122 ล้านบาท จากผู้บริจาคถึง 67,170 คน

ให้ได้ง่ายๆ กับเทใจ : ยังมีหลายโครงการบนเทใจที่อยู่ระหว่างระดมทุนต่อเนื่อง สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่หลากหลายและบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/