Printกิจกรรมหรรษาของชาวอาสาปันกันกลับมาอีกครั้ง!!! “ถนนปันกัน ครั้งที่ 8
มาร่วมกันออกบูธจำหน่ายขนม อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของใช้ กิจกรรม workshop DIY ดนตรี ร้องเพลง ฯลฯ เพื่อช่วยกันระดมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อ ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ชั้น 3 Education Zone ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ เปิดรับอาสาแล้ววันนี้ – ถึง 12 กรกฎาคม 2562
.
อ่านรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียน online ได้ที่ https://bit.ly/2HUPQhl
.

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเข้าร่วมงาน
1. ร้านมาตรฐาน ขนาดพื้นที่ 2 x 2 ตร.ม. ประกอบด้วย : โต๊ะหน้ากว้าง 1.8 เมตร, เก้าอี้ 2 ตัว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรร้านค้า โดยจะตัดสินจากกลุ่มสินค้า จำนวนร้านค้า และอื่นๆตามความเหมาะสม
3. ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้ผู้อื่น และห้ามมิให้จัดแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง
4. ผู้สมัครต้องจำหน่ายสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น

 1. 5. เปิด-ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่ 11.00-20.00 น.
  6. ร้านค้าจะต้องเตรียมผ้าคลุมสินค้ามาเองหลังจากปิดร้านค้า (ในกรณีที่ออกร้าน 2 วัน )
  7. ร้านค้าจะต้องเตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง
  8. ร้านค้าที่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบูธ จะต้องแจ้งประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ (เพื่อจัดเตรียมกำลังไฟฟ้ารองรับ)
  9. ห้ามประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง สามารถอุ่นอาหารเบาๆโดยใช้เตาไฟฟ้าเท่านั้น
  .
  เวลาการ Set up ร้าน

09.00-11.00 น. ในวันที่ 3 หรือ 4 สิงหาคม 2562

เวลาปิดร้านและรื้อถอน 20.00 – 22.00 น. ในวันที่ 3 หรือ 4 สิงหาคม 2562
.
รายได้ทั้งหมดในงานจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์
ขั้นตอนการส่งมอบรายได้เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์
1. มอบเงินรายได้ในวันที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังสิ้นสุดงาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ 17 ชื่อบัญชี “มูลนิธิยุวพัฒน์” เลขที่บัญชี 064-1-08079-4
2. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ E-mail : Chirawan.s@ybf.premier.co.th หรือ line@ @pankansociety
3. ระบุชื่อ และที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขประชาชน (13 หลัก) เพื่อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ซึ่งท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://pankansociety.com/news-events/4373

สอบถามรายละเอียด

คุณจิรวรรณ สุดแสวง โทร. 02-301-1021
คุณวิทยา ธรรมานันท์ โทร.02-301-1029