การเตรียมงานอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลทำดีหวังผล โดยวันแรกของการปฐมนิเทศอาสาสมัครในงาน “Good Society Expo 2017 เทศกาลทำดีหวังผล” ที่จะมีขึ้นในวันที่  9-11 มิถุนายน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการปฐมนิเทศพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่ลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครจำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดของงานเทศกาลทำดีหวังผลนี้ และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นภาพและคุณค่าของการทำงานอาสาสมัคร เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อร่วมพัฒนาสังคม

คุณแอม นันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา อธิบายความสำคัญของอาสาสมัครกับการจัดงาน Good Society Expo และระบบบริหารจัดการอาสาสมัคร ว่า กิจกรรมทางสังคมในโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของอาสาสัคร  ในงานGood Society Expo ก็เช่นเดียวกัน อาสามัครที่เสียสละมาช่วยงาน เรียกว่า “Event Volunteer” ซึ่งถือเป็นอีกพลังที่สำคัญที่จะทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วง

“การทำงานอาสมัครนั้นไม่ง่าย หน้างานอาจเจอปัญหา ทั้งการรับมือกับอารมณ์ สภาพอากาศ หรือเหตุการรณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงแนะนำว่า ถ้าพบปัญหาอันดับแรกขอให้ตั้งสติ ใจเย็น ถ้ารู้สึกเหนื่อยจนเกินไปให้หาเวลาพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มภาระกิจ และที่สำคัญต้องมุ่งเน้นกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอันดับแรก หรือหาทางออกร่วมกันกับเพื่อนในทีมและพี่เลี้ยงอาสาสมัครที่คอยให้คำปรึกษา สุดท้ายหายใจลึกๆและยิ้มรับ” ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา กล่าว

หนุ่มอารมณ์ดีอย่าง อิกคิว หรือ ธีระวุฒิ  บมจ.พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง เล่าว่า ได้มาร่วมเป็นอาสาสมัครงานคนไทยขอมือหน่อยตั้งแต่ปีที่ 1 ที่ได้พัฒนามาเป็นงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผลในปี 2560 นี้ รวมเป็นปีที่ 4 แล้ว สำหรับเขาแล้วการเข้ามาเป็นอาสามัครในงานกิจกรรมทางสังคม ทำให้ความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ลดลงและมองภาพของปัญหาสังคมว่าไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข

“ที่จริงเป็นคนมองเห็นแต่ตัวเอง แต่พอเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ในมุมกว้างมากขึ้น เช่น พบว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีความลำบาก มีความทุกข์ แต่คนอื่นที่เขาประสบปัญหาที่แย่กว่าเราก็มี แล้วเราจะทำอย่างไรให้เขารู้สึกดีขึ้นและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ รวมถึงพัฒนาให้เขาได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมแบบเดียวกับที่เราคิดและลงมือทำ” อิกคิว กล่าว

นอกจากนี้ อิกคิวยังเล่าเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ทำงานจิตอาสาเกี่ยวกับเด็ก ได้เรียนรู้วีธีการพูดคุย การดูแลและให้ข้อมูลโภชนาการเด็ก พบว่าการทำงานกับเยาวชนช่วยสร้างให้ตนเองได้เรียนรู้เช่นเดียวกัน การมาร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้จึงเลือกเป็นอาสาสมัครนำทัวร์เด็กๆ เรียนรู้งานตามพาวิลเลี่ยนต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในปัญหาสังคมที่แต่ละองค์กรและภาคีต่างๆนำเสนอ โดยคาดหวังว่างานที่ตนเองได้ทำนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อสารให้คนที่มาร่วมงานเข้าใจกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

“ขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะสื่อสารกับเด็กๆให้รู้ว่ากิจกรรมทางสังคมไม่ได้มีแค่ให้เงิน แต่เป็นสิ่งที่ทำด้วยใจ วันงานจะทำเต็มที่ให้น้องๆได้ประโยชน์มากที่สุด”อิกคิว กล่าว

นี่คือเสียงสะท้อนคุณค่างาน”อาสาสมัคร” ที่มีความสำคัญในฐานะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้าไปเสริมการทำงานขององค์กรภาคสังคม คือการพัฒนา “ทุนมนุษย์” ที่หมายถึงอาสาสมัครระดับบุคคล เเละอาสาสมัครองค์กร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ที่จะมีขึ้นในงาน  Good Society Expo พื้นที่ของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ระดับประเทศ ร่วมกันขยายผลความสำเร็จการแก้ปัญหาสังคม