ข้อมูลจากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น2 เท่า จากร้อยละ 17.2 เป็น ร้อยละ34.7 และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จากร้อยละ 3.2 เป็น ร้อยละ 9.1 นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงทางเพศ โรคที่เกิดจากบุหรี่ การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา ที่มีเเนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

“การมีพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆของคนไทยมีความเสี่ยงทั้งเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย เพศ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-24 ปี เริ่มสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ผลสำรวจคนไทยในเขตเมืองเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ.  ใอายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนรุ่นใหม่ลดลง” ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักภาคีสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สะท้อนปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน

จากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนปัจจุบันที่มีความเสี่ยงทุกด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และองค์กรภาคสังคมที่ขับเคลื่อนงานเรื่องสุขภาวะจำนวน 16 องค์กร จึงร่วมนำเสนอสารสำคัญ “คนไทยทุกคนเปลี่ยนแปลงตนเองได้” ในงาน ” Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”  พื้นที่ของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ระดับประเทศ ร่วมกันขยายผลความสำเร็จการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ และองค์กรตัวกลาง รวมทั้งนักปฏิบัติที่มีผลลัพธ์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

โซนสุขภาพแบ่งพื้นที่นำเสนอ 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

ประเด็นอาหาร โดย เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เช่น มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน Seeds Exchange  Taipan เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ฯลฯ

ชวน “คุณ” ปรับวิถีการกินกับเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร  ลดเค็ม ลดหวาน โดยให้ทดสอบความหวานในเครื่องดื่มว่ามีค่าน้ำตาลเท่าไหร่กับเครือข่ายลดเค็มลดโรคและเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

ประเด็นกิจกรรมทางกาย โดย สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และเครือข่ายคนไทยไร้พุง

“คุณ” สามารถเช็คสภาวะร่างกายและแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น เรียนรู้การวิ่งอย่างถูกวิธีและสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง

ประเด็นปัจจัยเสี่ยงหลัก โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิเมาไม่ขับ โครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ชื่อองค์กรบอกชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงด้านสุรา อุบัติเหตุ และ บุหรี่

“คุณ” ร่วมเล่นเกมส์ “ถนนคนเมา”โดยให้ใส่แว่นจำลองการเมาแล้วลองเดินบนถนน นวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อการช่วยเลิกบุหรี่กับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และรับสมัครอาสาเพื่อช่วยงานกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

ประเด็นสุขภาวะทางเพศ โดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ลองเลย “เกมส์บันไดเพศ” เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศอย่างรอบด้าน เกมส์สร้างทักษะและให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องการป้องกันและวิธีคุมกำเนิด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประมูลแว่นตา “โครงการนับเราด้วยคน” ให้แก่เด็กในพื้นที่ที่ขาดแคลนแว่นตาเพื่อใช้ในการศึกษากับมูลนิธิ Forward

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ “สสส.” ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพจำนวนไม่น้อยกว่า 30 พื้นที่กิจกรรมและการที่ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมในโซนสุขภาพตลอดทั้ง 3 วัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 600 คน ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น

“Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 80 องค์กรและยังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ จากภาคธุรกิจ  ประกอบด้วย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และบมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป โดยจะมีกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation   ชมหนังสั้นแนะนำงาน ได้ที่ https://goo.gl/4CdTVc  ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com