สู่ปีที่ 5 งาน “Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา” หรือชื่อเดิม “คนไทยขอมือหน่อย” พร้อมเชิญชวนประชาชนมาช่วยกันทำความดีให้เกิดผลในแบบของตัวเอง กับช่องทางแก้ปัญหาสังคมหลากหลายร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงกว่า 80 องค์กร  ผู้ขับเคลื่อนงาน 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ”  พร้อมช่องทางการให้ ทั้ง “เทใจ ปันกัน  ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์ และเครือข่ายจิตอาสา” บนพื้นที่ 11 โซนกิจกรรม นำเสนอปัญหาและทางออกให้ทุกคนมีส่วนร่วมตามความสนใจรวมกว่า 50 กิจกรรม กำหนดจัดวันที่ 13-16 กันยายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

จากผลสำรวจจากงานวิจัยต่างๆ รวมทั้ง “คนไทยมอนิเตอร์” ระบุว่า คนไทยส่วนใหญ่พร้อมลงมือแก้ปัญหาสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร นี่คือที่มาของงาน Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”  ซึ่งเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือแก้ปัญหาสังคมแก่ประชาชน พร้อมไปกับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรเพื่อสังคมให้มีโอกาสได้ขยายผลโครงการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน  สารหลักของงานในปีนี้เป็น “ทำดีหวังผลเริ่มต้นที่เรา”  เพื่อตอกย้ำว่า คนไทยทุกคนในสังคมก็สามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม หรือเป็น “Active Citizen”  ได้

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย กล่าวว่า งานปีนี้มีความก้าวหน้าขึ้น และไม่ได้เน้นเฉพาะงานอาสาสมัคร แต่ยังเป็นประตูโอกาสสำหรับคนที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาสังคมได้พบกับช่องทางการทำดีที่หลากหลาย ที่สำคัญก็คือยังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริง มีผลสำเร็จจริง ที่ช่วยกันพัฒนาในลักษณะความร่วมมือ (Collaboration) อย่างต่อเนื่อง  แล้วมาขยายผลความสำเร็จในงานนี้  จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยมาศึกษาหาประสบการณ์ทำดีให้เกิดผลด้วยกัน

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

ด้าน นายณัฐกิตติ์  ตั้งพูลสินธนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่าเซ็นทรัลพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงให้การสนับสนุนงานนี้อย่างต่อเนื่องและชื่นชอบที่ในงานนี้มีหลายวิธีการที่ภาคธุรกิจสามารถทำดีแล้วเกิดผลดีต่อสังคมโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ และทำได้ทันทีกับโครงการและช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจมาแสวงหาโอกาสทำงานกับองค์กรต่างๆ ที่งานนี้

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาจับมือมูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายภาคสังคมกว่า ร่วมจัดงาน “Good society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา”

ทั้งนี้ งาน Good Society Expo 2018 มีการแบ่งพื้นที่นำเสนอเป็น 11 โซนกิจกรรม กระจายตัวกันอยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กลุ่มแรกเป็นโซนที่แก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็น ทั้ง  “องค์กรตัวกลาง” และภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นต่างๆ ร่วมกันออกแบบงาน ประกอบด้วย ประเด็นต่อต้านคอร์รัปชัน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นองค์กรตัวกลาง ประเด็นการศึกษา โดยโครงการร้อยพลังการศึกษา ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ  ประเด็นสุขภาพ  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประเด็นผู้พิการ โดยบริษัท กล่องดินสอ จำกัด

สำหรับกิจกรรมชวนลงมือทำของ “พาวิลเลียนการศึกษา”   นำเสนอแคมเปญ     ร่วมมือกับแบรนด์สินค้าชั้นนำร่วมผลิตสินค้ารุ่นพิเศษออกจำหน่ายและนำรายได้ (ตามแต่จะตกลง) มาเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาส จึงชวนร่วมโหวตสินค้ารุ่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำไปผลิตจริง

พาวิลเลียนต่อต้านคอร์รัปชัน เน้นสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมด้วยการสวมบทบาทตัวละครสมมุติที่ผู้ชมจะต้องสวมบทบาทเป็น คนช่างสงสัย..ต้อง เอ๊ะ!!! ตะลุยไขปริศนากลโกงในรูปแบบต่างๆ บนโลกสมมุติที่สร้างสรรค์จาก 7 คดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย  เชิญเข้ามาร่วมกับกิจกรรม  “สโนว์ (ว๊าย) กับคดีเอ๊ะทั้ง 7” เรื่องราวกลโกงในเมืองจำลอง ซึ่งเป็นการใช้เกมเป็นเครื่องมือเพื่อปรับการมองเรื่อง “คอร์รัปชัน” ตามหาคำตอบของกลโกงที่เราคุ้นเคย พร้อมปลุกตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการไขความลับในครั้งนี้ และกล้าที่จะเปิดเผยกลโกงคอร์รัปชันในสังคมไทย

พาวิลเลียน Social Inclusion (คนพิการ) นำเสนอนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เช่น แอพพลิเคชันแท็กซี่เพื่อคนพิการ แอพพลิเคชันพรรณนาเพื่อให้คนตาบอดดูหนังผ่านการฟังเสียง วีลแชร์สั่งได้โดยใช้สายตา  เวิร์คชอปการเงินคนพิการ เวิร์คชอปคลาสทำอาหารแบบคนตาบอด เปิดตัวโครงการวิ่งด้วยกัน ฯลฯ
พาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม นำเสนอวิกฤตปัญหาขยะพลาสติก และแนวทางการแก้ไขที่ทุกคนทำได้ง่ายๆ ด้วยแคมเปญ“มาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยการลดการใช้พลาสติกในมือคุณ” ชวนร่วมกิจกรรม “Yesกระติก Noพลาสติก : ร่วมกันลดขยะพลาสติก” หันมาใช้กระติกน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัว หรือรับส่วนลดพิเศษซื้อกระติกน้ำลาย Limited จากศิลปินรักษ์โลก

พาวิลเลียนสุขภาพ นำเสนอแผนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพทั้ง 5 ช่วงวัย (เด็ก วัยรุ่น คุณแม่ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ) เช่น โซนแม่และเด็ก โซนเด็ก ชวนเรียนรู้เทคนิคเล็กๆ ในการสร้างลูก กิจกรรมโรงเรียนฉลาดเล่น  โซนวัยรุ่น หาคำตอบว่าเพศและเซ็กส์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ โซนวัยทำงาน ชวนพักตับรับเข้าพรรษา โซนผู้สูงวัย โยคะวัยเก๋า ฯลฯ

กลุ่มที่สองเป็นโซนสำหรับผู้สนใจเรื่อง “การให้” ซึ่งประชาชนสามารถลงมือทำผ่านช่องทางการแบ่งปันต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั้งปันกัน เทใจ ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์ และเครือข่ายจิตอาสา  เช่น  ฟู้ดฟอร์กู๊ด พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย ชวนช้อปบัตรรับประทานอาหารราคาดีจากร้านอาหารใจดี รายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือเรื่องโภชนาการให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน เทใจดอทคอม มีกิจกรรมเปิดตัวกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า และการระดมทุนโครงการเพื่อพัฒนาเด็ก 3 โครงการ  ได้แก่ “breathbank” เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย  และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลำสนธิ

โซเชียลกีฟเวอร์ ทุกการช้อปคือการช่วย มาพร้อมกันกับหลายแบรนด์ชั้นนำชวนคุณทำเวิร์คชอปอีกด้วย ด้าน ปันกัน มีการโชว์เคสความร่วมมือขององค์กรธุรกิจพร้อมกับเชิญชวนประชาชนมาเป็นนักปันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เปลี่ยนถุงกระดาษให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษา สมัครเป็นจิตอาสาปันกัน ฯลฯ เครือข่ายจิตอาสา ชวนร่วมกิจกรรมโครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิต การประดิษฐ์เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากกลุ่มทอฝัน เป็นต้น

กลุ่มที่สาม เป็นโซนนิทรรศการกลางที่ให้คุณเลือกสร้างประสบการณ์การทำดีด้วยตัวเอง

อนึ่ง งาน Good Society Expo 2018 จะมีกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา10.00-12.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามรายละเอียดที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com