อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล จัดโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง ส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลใกล้ชิด

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ ร่วมกับผู้สนับสนุนหลัก บริษัท นิวทรีพรีม จำกัด, สมาคมผู้วิจัยผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” โดยมี นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมร่วมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน เพื่อส่งต่อแนวทางในการรับมือให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลใกล้ชิด ร่วมกับ ศิลปินดารามากมาย นำโดย มารีญา พูลเลิศลาภ (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017), นุกซี่-อัญพัชญ์ วัฒนาตันติรัตน์, ปู แบล็คเฮด และเภสัชกรหญิง กรกมล (ออน ละอองฟอง) ร่วมพูดคุยส่งต่อความหวังและกำลังใจ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและสิ่งสำคัญในการรับมือกับมะเร็ง พร้อมบอกเล่าถึงประโยชน์และความสำคัญของ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิผล และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ภายในงาน ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค

สำหรับ “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” เกิดจากแรงบันดาลใจและความตั้งใจของ ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์และความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อแนวทางในการรับมือกับโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแลใกล้ชิด และเสริมสร้างกำลังใจ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง และต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการรับมือกับโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งด้วยการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและปฏิบัติตัว และช่วยดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความหวังและกำลังใจพร้อมรับมือกับการรักษาและพิชิตโรคมะเร็งได้ โดยมีสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเป็นเพื่อนร่วมทาง รวมถึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์และพยาบาลให้แผนการรักษาเป็นไปได้ด้วยดี

ความน่าสนใจคือ impact ของสมุด (Survivor Planner) นี้ ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็ง /ญาติผู้ป่วยและแพทย์ได้จริง จากการดำเนินโครงการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งครั้งแรกในปี 2560 จำนวน 13,000 เล่มให้แก่ผู้ป่วยใน รพ. 5 ภูมิภาค จำนวน 13 รพ. ผลสำรวจผู้ใช้งานสมุดบันทึกฯ พบว่าร้อยละ 94.50 เห็นด้วยว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความหวัง กำลังใจในการดำเนินชีวิต และร้อยละ 91.74 มีความรู้ความเข้าใจโรคมะเร็ง สามารถวางแผนและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนี้ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถให้เป็นสมุดส่งตัวของผู้ป่วยได้

สำหรับ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ฉบับปรับปรุงปี 2565 ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายส่งมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 20,000 คนทั่วประเทศไทย ผ่าน 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับมือกับโรคมะเร็งแบบองค์รวม รวมไปถึงบุคคลทั่วไปจำนวนอย่างน้อย 1 ล้านคน จะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งผ่านกิจกรรมโครงการบนสื่อออนไลน์ ผ่านกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยมะเร็งตัวอย่างรวมถึงผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM) พร้อมลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเวิร์กชอปแนะนำการใช้สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง ร่วมกับโรงพยาบาล 11 แห่ง ตลอดเดือนมีนาคม-เดือนกันยายน 2565

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง” จะช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยวิธีการรับมือกับมะเร็งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับโรคมะเร็ง มีความหวังและกำลังใจตลอดเส้นทางการรักษา สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแลสามารถติดต่อขอรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/artforcancerbyireal/ (เฟซบุ๊กเพจ Art for Cancer by Ireal) สามารถร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจมีความพร้อมทั้งกายและใจในการรับมือกับโรคมะเร็งด้วย #สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงปี 2565) เพื่อคุณภาพชีวิตและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งใหม่ 20,000 ราย ได้ที่ https://taejai.com/en/d/bookforcancer2/