การประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 2 ที่ม.ธรรมศาสตร์เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา เครือข่ายจิตอาสาและภาคีกว่า 20 องค์กร มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน เป็นอีกเวทีหนึ่งในการร่วมหาแนวทางจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนางานอาสาสมัครให้เข้มแข็งและยั่งยืน