“เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้ว่าระบบการศึกษาไม่ดี เราอยากให้เห็นว่าการขาดการศึกษามีอยู่จริงเเละตลอดไป เเต่เราที่เป็นคนในสังคมจะทำอะไรที่จะช่วยกันคนละเล็กละน้อย ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม”