“Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล คือ พื้นที่กลางความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคมและองค์กรธุรกิจ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 9-11มิถุนายน ศกนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์

“เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้ว่าระบบการศึกษาไม่ดี เราอยากให้เห็นว่าการขาดการศึกษามีอยู่จริงเเละตลอดไป เเต่เราที่เป็นคนในสังคมจะทำอะไรที่จะช่วยกันคนละเล็กละน้อย ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม” เป็นความเชื่อของ สดุดี ชลิตเรืองกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาสัมพันธ์ มูลนิธิยุวพัฒน์ องค์กรตัวกลางที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยเเลนด์ บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (a-chieve) และบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ก่อนที่งาน“Good Society Expo” จะเริ่มขึ้นอีก 1 เดือนข้างหน้า
มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่าในปีนี้จะเน้นสารสำคัญเพื่อการเเก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษา จากข้อมูลพบว่าเด็กด้อยโอกาสจำนวน 4.8 ล้านคน มีความเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและครอบครัว หรือการขาดที่พึ่งและขาดเป้าหมายในชีวิต ดังนั้นการนำเสนอ คือ เชิญชวนผู้สนใจร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับปัญหาการศึกษาของเยาวชนโดยนักปฎิบัติ เเนวทางหรือเครื่องมือการเเก้ปัญหาหนึ่ง ได้เเก่ “โครงการร้อยโรงเรียนเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งจากการคลุกคลีเเละจับตาประเด็นดังกล่าวมาตลอด ครั้งนี้ มูลนิธิยุวพัฒน์เเละภาคีเครือข่ายจึงต้องการสะท้อนถึงปัญหาระบบการศึกษาของไทย โดยชี้ให้เห็นปัญหาการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ว่า เด็กในเมืองกับเด็กชนบทมีการศึกษาที่ต่างกัน โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนในต่างจังหวัด ขณะนี้พบปัญหาจำนวนครูไม่เพียงพอ

“ถ้าเอาจากที่มูลนิธิยุวพัฒน์ลงไปสำรวจ เราพบเห็นปัญหาตลอด ตอนนี้เรื่องครูไม่พอ สอนไม่ตรงวิชา บางคนสอนหลายวิชา พละมาสอนเลข บางทีไม่ได้ถนัด หรือบางทีการเรียนที่ไม่ได้มีการรับรองความรู้ที่เท่าเทียมกัน นี่ก็ถือเป็นการขาดโอกาส ตัวเลขเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กขาดโอกาส มีหลายประเภททั้งเด็กยากจน เด็กชายขอบ เด็กพิการด้านต่างๆ เยอะมาก ปัญหาความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ หากปล่อยไปในระยะยาวจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศ

นอกจากนี้ยังเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาส ทั้งการสมัครเป็นครูอาสา บริจาควัสดุอุปกรณ์ โดยภายในบูธจะจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยทางมูลนิธิยุวพัฒน์เเละภาคีเครือข่าย คาดหวังว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกที่เข้ามาร่วมงานรู้สึกถึงปัญหาเเละร่วมกันเเก้ไข
“อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นปัญหาร่วมกัน เพราะเชื่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากมายเกิดจากระบบการศึกษาที่ไม่ดี เวลาเกิดปัญหาก็โทษว่าเป็นเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษา เราพยายามที่จะจัดบูธที่ไม่ใช่นิทรรศการมีคนมาอ่านข้อความให้ฟังเเต่จะมีกิจกรรมเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจริงๆ ให้คนที่มาเดินห้างเกิดความสนใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเเล้วค่อยไปช้อปปิ้งต่อก็ได้ อย่างน้อยเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาการศึกษาในประเทศไทย และอาจจะเกิดการฉุกคิดและร่วมลงมือทำกับหน่วยงานต่างๆ ในอนาคตก็ได้”

Good Society Expo เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 50 องค์กร เบื้องต้น ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ เครือข่ายจิตอาสา โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ฯลฯ นับเป็นงานรวมพลังอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ