มูลนิธิเพื่อคนไทยและโอเพ่นดรีม ร่วมงานค่ายเยาวชนสยามอารยะ ชักชวนน้องๆ มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

กระตุ้นพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ผ่านกลไกที่หลากหลาย

 

เมื่อเร็วๆ นี้ทีมงานมูลนิธิเพื่อคนไทยและบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กิจการเพื่อสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสยามอารยะ รุ่นที่ 4 ชวนน้องๆ ทำกิจกรรมเวิร์คชอป “Spectrum” เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนทัศนะในการแก้ไขปัญหาสังคมรวมถึงการสอดแทรกแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทุกคนสามารถเห็นต่างกันได้ ทีมงานโอเพ่นดรีมยังได้มีโอกาสแนะนำเกม “คอร์รัป” เกมออนไลน์มือถือที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

 

นอกจากนี้มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ร่วมประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดสังคมระดับประเทศ “คนไทยขอมือหน่อยปีที่ 4” หรือ Good Society Expo  พร้อมเชิญชวนน้องๆ เยาวชนร่วมงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

 

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากน้องๆ เยาวชนด้วยดีและทีมงานมูลนิธิเพื่อคนไทยรวมถึงโอเพ่นดรีมขอขอบคุณสมัชชาสยามอารยะในการให้พื้นที่ในการบอกเล่ากิจกรรมงานต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อร้อยเรียงกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนร่วมกันต่อไปในอนาคต