เพราะเชื่อว่าสังคมที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเเละเช่นกันคงไม่มีใครนิ่งเฉยกับปัญหา วันนี้มีทางเลือกใหม่ๆ เกิดขึ้นในสังคมซึ่งคุณมีส่วนร่วมในการเเก้ปัญหาเเละสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน

งานวิจัย”คนไทยมอนิเตอร์ ” พบว่าคนไทยส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวและพยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศมากขึ้น  ร้อยละ 82 เน้นการพัฒนาเพื่อตนเอง เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้แก่สังคม การประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ยึดมั่นในศีลธรรม เป็นต้น  มีเพียงร้อยละ 46 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสังคม เช่น การร่วมมือในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

9-11 มิ.ย 2560 ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์ คนไทยจะมีโอกาสได้พบกับประสบการณ์ เพื่อยืนยันความเชื่อดังกล่าวว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือทำได้จากงาน “Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลาง ความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งภาคสังคมและธุรกิจ เชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมผู้คร่ำหวอดในประเด็นต่างๆที่จะเเนะนำช่องทางการลงมือทำ

คุณสามารถลงเเรงเเบบหวังผลกับงานอาสาหลากหลาย คุณสามารถลงขันการให้อย่างมีประสิทธิผลกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นใกล้ตัว

  • ความเหลื่อมล้ำทาง”การศึกษา” เป็นปัญหาที่ควรได้รับการเเก้ไข เพราะจะทำใหัโอกาสทางการศึกษาของเด็กไม่เท่าเทียมกัน จากข้อมูลพบกว่ามีเด็กด้อยโอกาสจำนวน 4.8 ล้านคน เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบ
  •  คุณนั่นเเหละผู้ก่อการ ที่เป็นทั้งผู้ทำลายเเละอนุรักษ์”สิ่งเเวดล้อม” ได้ จำนวนภูเขาหัวโล้นมีเพิ่มขึ้น ขยะในทะเลเข้าไปเเทนที่สัตว์น้ำ หลายคนกำลังเป็นห่วงว่าหากยังไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนาคตของโลกจะเป็นอย่างไร
  • “คอร์รัปชัน “คำสั้นๆ เเต่ความสูญเสียมีมากมาย ดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันโลก ปี 2559 ประเทศไทยได้ 35 คะเเนนจาก 100 คะเเนนเต็ม อันดับที่ 102 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ที่ผ่านมามีการพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันเเละทางออกหนักไปทางนโยบาย ซึ่งก็จำเป็น เเต่การสร้างพลังการมีส่วนร่วมภาคประชาชนก็จะช่วยลดการคอร์รัปชันได้เเม้จะเป็นเรื่องท้าทาย
  • “สุขภาพดี” ไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำเเละจะดีกว่าถ้าสามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นให้ตระหนักถึงการสร้างสุขภาพที่ดี จากข้อมูลปี 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น2 เท่า จากร้อยละ 17.2 เป็น ร้อยละ34.7 และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จาก ร้อยละ 3.2 เป็น ร้อยละ 9.1 นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงทางเพศ โรคที่เกิดจากบุหรี่ การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา ที่มีเเนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  • คุณเชื่อไหมว่า “คนพิการ” มีศักยภาพเเละทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย ผ่านการจ้างงานของบริษัทต่างๆ จากข้อมูล ปี 2559 ประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน มีงานทำ 317,000 คน เเต่ที่ยังไม่มีงานทำ  352,859 คนเพื่อเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหาเชิงประเด็นดังกล่าวและยกระดับงานพัฒนาสังคมให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ งานนี้ยังมีเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริม “การให้” แบบมีแนวคิดใหม่อย่าง ปันกัน  Food4Good  เทใจ Social Giver  เครือข่ายจิตอาสา   กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)

“Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล เป็นงานรวมพลังอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ ต่อยอดมาจาก “งานคนไทยขอมือหน่อย” เปิดพื้นที่ความร่วมมือของภาคประชาชนกว่า 50 องค์กร ทั้งภาคสังคมและภาคธุรกิจ ชวนให้ผู้คนออกมาทำเรื่องดีๆ ร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริง อย่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ  เครือข่ายจิตอาสา  โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาและสมาคม ย่านราชประสงค์

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องได้ที่ www. khonthaifoundation.org และ www.facebook.com/KhonThaiFoundation พบกันให้ได้ 9-11 มิ.ย. ณ เซ็นทรัลเวิลด์