AVPN Conference 2017 – Collaborating for Impacts

7-9 มิถุนายน 2560 ณ  โรงเเรมอินเตอร์คอนทิเนนทัล กรุงเทพมหานคร

AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการบริจาคอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบโดยการสร้างเครือข่ายการร่วมทุน (Venture philanthropy ) ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยนายดั๊ก มิลเลอร์ (Doug Miller) ประธานและผู้ก่อตั้ง EVPA (European Venture Philanthropy Association)  มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของทุนการเงิน ทุนทางปัญญาและทุนมนุษย์ให้แก่ภาคสังคม รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของผลลัพธ์ทางสังคมทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศการให้ การร่วมทุนและการลงทุนทางสังคมในวงกว้าง ตลอดจนจัดหาเครือข่ายเฉพาะ และบริการทางด้านการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก นอกจากนี้ AVPN ยังสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่างๆ  ด้วยการรวบรวมองค์กรและบุคคลต่างๆ จากภาคการเงิน ภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน

AVPN ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำทางด้านการเงินเป็นระยะเวลาหลายปี เพื่อสร้างเครือข่ายให้เติบโตต่อไป ล่าสุดเมื่อกลางปี 2559 AVPN เพิ่งได้รับเกียรติร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายภายใต้ Global Social Impact Investment Steering Group (GSG) ซึ่งเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจทางด้านการลงทุนเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Investment Taskforce) ที่แต่งตั้งโดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G8) มีหน้าที่ในการจัดหมวดหมู่หรือจำแนกตลาดการลงทุน และผลลัพธ์ทางสังคมของสมาชิกทั่วทุกกลุ่ม ทั้งนี้การได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GSP ของAVPN นั้น แสดงถึงการยอมรับผลความสำเร็จของ AVPN ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ในการส่งเสริมการร่วมลงทุน และการลงทุนเพื่อสังคมในทวีปเอเชีย

AVPN มีสมาชิกกว่า 290 ราย จาก 30 ประเทศที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย องค์กรหรือบริษัทที่ระดมทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity Firm)  ธนาคารพาณิชย์ สถาบันที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth management Institutions)  องค์กรที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆ องค์กรบริการวิชาชีพ (Professional Service Firms) ธุรกิจครอบครัว บริษัท มูลนิธิ มหาวิทยาลัย องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ  ทั้งนี้  AVPN มีสมาชิกอยู่ 3 ประเภทคือ Associate, Practicing และ Supporting โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นประเภท “Associate”  ขณะที่ “Practicing” จะเป็นองค์กรหรือบุคคลที่ร่วมลงทุน ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก AVPN จะเป็นการร่วมลงทุนหรือการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว AVPN ยังจัดหาทรัพยากรและเครือข่ายแก่สมาชิกผ่านทางเวบไซต์ซึ่งรวมถึงรายชื่อและข้อมูลของสมาชิกบนเวบไซต์ ตลอดจนถึงการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้ได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำงานของเพื่อนสมาชิก นอกจากนี้ AVPN ยังเผยแพร่ประวัติและข้อมูลโดยรวมของสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งทวีปเอเซียแปซิฟิคและทั่วโลก  ดังนั้น AVPN จึงเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการนำเสนอและการร่วมลงทุนให้แก่สมาชิก และยังให้บริการแก่องค์กรภาคสังคมด้วยการเป็นจุดแรกของการติดต่อระหว่างองค์กรภาคสังคมที่แสวงหาหรือต้องการการสนับสนุนทางด้านการร่วมลงทุนกับสมาชิกของ AVPN (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://avpn.asia/)

เอวีพีเอ็นแม้จะมีองค์ประกอบของเครือข่าย แต่ยังไม่ได้บูรณาการให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมร่วมกัน  เอวีพีเอ็นได้ตระหนักในประเด็นนี้ จึงกำหนดเป้าหมายการจัดงาน AVPN Conference 2017 (วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560) ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยธีม “การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม” (Collaborating for Impacts)  โดยมี มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”จึงได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดร่วมงานนี้ เบื้องต้น ประกอบด้วย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) เครือข่ายจิตอาสา สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน เครือข่ายทีวายพีเอ็น ด้วยความเชื่อว่า  เครือข่ายของเอวีพีเอ็นมีแนวโน้มว่าสามารถกระตุ้นความเข้มแข็งให้กับ “ระบบนิเวศ” การลงทุนทางสังคม  เพราะที่ผ่านมาในประเทศไทย ยังไม่มีจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศนี้ หวังว่าเอวีพีเอ็นจะนำพา “ผู้ให้ที่เข้มแข็ง” จากเครือข่ายมาสนับสนุน “องค์กรตัวกลาง” ในประเทศไทย ซึ่งบทบาทของการสร้างระบบนิเวศทางสังคมควรมาจากความร่วมมือขององค์กรภาคส่วนต่างๆ มุ่งเน้นใช้การลงทุนเพื่อสังคมระดมทรัพยากรแก้ปัญหาสังคม

องค์กรไทยที่เป็นสมาชิกของ AVPN

 1. FHI 360
 2. HelpAge International
 3. Thailand Development Research Institute
 4. Thammasat University, School of Global Studies
 5. Women Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management (WOCAN)
 6. Thai Young Philanthropist Network
 7. Epic Foundation
 8. Thai Health Promotion Foundation
 9. Khon Thai Foundation
 10. Oxfam Great Britain
 11. Change Fusion Institute