งานสัมมนา “ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)” ได้เชิญภาคีหลายภาคส่วน ได้แก่ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กสทช. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมอภิปรายเเลกเปลี่ยนทิศทางการทำงาน MIDL