2014 July

“Active Citizenship” พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนประเทศไทยได้ด้วยตัวเรา

ลังของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เพียงแค่คนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง “ลงมือทำทันที” เพื่อมีส่วนร่วม สร้างสังคมส่วนรวม เป็น Active Citizenship

อ่านต่อ

ภาคประชาสังคมรวมพลังจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว”เดินหน้า “ปฏิรูป-ปรองดอง”

“สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อคนไทย” จับมือ “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว” เปิดพื้นที่สื่อสารสร้างการอยู่ร่วม

อ่านต่อ

“ภาคธุรกิจ-ประชาสังคม” ผนึกกำลังเปิดพื้นที่สื่อสารการอยู่ร่วม ลดขัดแย้ง งานต่างใจไทยเดียว

สสส.-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน-มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” – เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับภาคีภาคสังคมที่ทำงานเพื่อส่วนรวม กว่าสิบองค์กร รวมพลังจัดงาน”ต่างใจไทยเดียว”

อ่านต่อ

ต่างใจไทยเดียว มองทะลุความต่าง ให้เห็นทางอยู่ร่วมกัน

มีเพื่อน unfriend กันไปกี่คนแล้ว กี่ครอบครัวที่คุยกันไม่ได้ เพื่อนร่วมงาน กี่คนที่มองหน้ากันไม่ติด เราปล่อยให้ความเห็นต่าง…ทำลายสิ่งที่เร­ามีร่วมกันไปหรือไม่ ทั้งในครอบครัว…และในประเทศของเรา

อ่านต่อ