มูลนิธิเพื่อคนไทย และ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนา “เปิดผลวิจัยออกเสียงออกแบบประเทสไทย : สู่พลังพลเมืองร่วมลงมือปฏิรูป” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยทั่วประเทศกว่า 50,000 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2558 มีเป้าหมายเพื่อฟังเสียงคนไทยถึงอนาคตของประเทศไทยที่ “ฝันอยากเห็น” และถึงสิ่งที่คนไทยพร้อมจะ “ลงมือทำ” ร่วมออกแบบอนาคตของประเทศ ผ่านแบบสอบถามด้วยความเชื่อมั่นว่า ประชาชนจะเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทของ “พลเมือง” เพื่อนำเสนอผลวิจัยนี้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-5 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ

 

1-%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a32-%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a33-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b15-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

5-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b9%8c-%e0%b8%aa6-%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%9b-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%987-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a29-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%82%e0%b8%8a%e0%b8%9510-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b2400