คลิปรายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ไทยพีบีเอส พาชม Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล กว่า 100 องค์กร ร่วมทำดีหวังผลลัพธ์ทางสังคม ชวนคนไทยเป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” (Active Citizen) สนับสนุนการทำงานกับองค์กรภาคสังคม “ตัวจริง” ใน 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ” โดยมีกลไกการให้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ทั้ง “เทใจ ปันกัน  ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์ และกองทุนรวมคนไทยใจดี