มีเพื่อน unfriend กันไปกี่คนแล้ว กี่ครอบครัวที่คุยกันไม่ได้ เพื่อนร่วมงาน กี่คนที่มองหน้ากันไม่ติด เราปล่อยให้ความเห็นต่าง…ทำลายสิ่งที่เร­ามีร่วมกันไปหรือไม่ ทั้งในครอบครัว…และในประเทศของเรา สังคมไทยเจ็บช้ำจากความขัดแย้งเกินพอแล้ว
และทางเดียวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าคือหันกลับมา เปิดใจรับฟังกัน

เราทำอะไรได้บ้าง เพื่อพาสังคมไทยเดินหน้าร่วมหาคำตอบที่งาน “ต่างใจไทยเดียว” มองทะลุความต่าง ให้เห็นทางอยู่ร่วมกัน

  • ฟัง — ความคิดและประสบการณ์ของคนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
  • ชม — นิทรรศการ เรียนรู้การรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
  • พบ — ดนตรีบนความต่าง จากศิลปินที่ไม่เคยเล่นร่วมเวทีกันมาก่อน
  • ลงมือทำ — ให้สังคมดีขึ้นกับกิจกรรรมอาสามากมาย

14-17 กรกฎาคม 2557  ที่ลานชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.facebook.com/khonthaifoundation

 

ฟังความคิด ของ “แกะดำทำธุรกิจ” ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์, จิตรนันท์ พิตรปรีชา, สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ จาก Thailand Development Research Institute (TDRI) , เดชรัต สุขกำเนิด, ศศิน เฉลิมลาภ , อังคณา นีละไพจิตร, “เจ้าชายผัก” นคร ลิปคุปตถาวร ,ชิ สุวิชาน ศิลปินปกาเกอะญอ, วัลลภ พิชญ์พงศา, ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, ปรเมศวร์ มินศิริ, ธนบูรณ์ สมบูรณ์ จาก CreativeMOVE และความคิดที่หลากหลายอีกมาก