ดังทีทราบว่า งาน “Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล”  พื้นที่ของการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ระดับประเทศ ร่วมกันขยายผลความสำเร็จการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกลไกความร่วมมือประเภทต่างๆ และองค์กรตัวกลาง รวมทั้งนักปฏิบัติที่มีผลลัพธ์ ในวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ นั้น มีเป้าหมายหลักในการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ซึ่งหมายถึง “คุณ” มาแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ กับองค์กรตัวกลาง หรือคนทำงานเพื่อสังคม”ตัวจริง” แห่งวงการแล้ว ในงานยังมีเครื่องมือการให้หลากหลาย ที่ทำให่เกิด “ทุนเงิน” แล้ว ในโซน “Inmovative Giving Platform” ยังนำเสนอ “ทุน” อีกประเภท ที่สำคัญยิ่งค่อ “ทุนมนุษย์” โดย “เครือข่ายจิตอาสา”

“เราต้องการให้มิติการทำงานอาสาสมัครเป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้น การเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะทำให้องค์กรที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน” นี่คือความตั้งใจของ นันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา

“เครือข่ายจิตอาสา” เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครและต้องการสืบสานพลังน้ำใจของอาสาสมัครจำนวนมากให้สามารถสร้างคุณค่างานให้สังคมอย่างต่อเนื่อง นับจากจุดเริ่มต้น ช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ ช่วงต้นปี 2548 ที่ผ่านมาเครือข่ายจิตอาสาสามารถสร้างการมีส่วนร่วมงานอาสาสมัครให้กับองค์กรภาคสังคม 135 องค์กรและในแต่ละปีสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นอาสาสมัคร 500 -600 คน

ปัญหาที่พบในงานอาสาสมัคร คือคนในสังคมมักจะมองภาพของงานอาสาสมัครเป็นเรื่องยากและมีตัวเลือกที่จำกัด รวมทั้งองค์กรอาสาสมัครเเยกกันอยู่จึงทำให้คนทั่วไปไม่รู้จักงานอาสาสมัครเเละไม่มีช่องทาง เครือข่ายจิตอาสา จึงมุ่งประสานความร่วมมือและเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัครและการให้เกี่ยวกับจิตอาสาโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

“อาสาสมัคร” จึงมีความสำคัญยิ่งในฐานะหนึ่งเครื่องมือการให้ที่จะเข้าไปช่วยการทำงานของ 5 ประเด็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย  การศึกษา สิ่งเเวดล้อม ต่อต้านคอร์รัปชัน คนพิการเเละผู้สูงอายุ เเละสุขภาพ คือ ทุนมนุษย์ ได้เเก่ เครือข่ายจิตอาสา ที่หมายถึงอาสาสมัครระดับบุคคล เเละอาสาสมัครองค์กร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้วยเป้าหมายเครือข่ายจิตอาสาจะเป็นพื้นที่กลางให้องค์กรอาสาสมัครได้รวมตัวและสามารถเข้าถึงคนทั่วไปและหลากหลายมากขึ้นและระดมอาสาสมัครดังนั้นกิจกรรมภายในงาน ” เทศกาลทำดี หวังผล” จึงเเบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนเเรกสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่าการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่เรื่องการช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างเดียว แต่ยังสามารถทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยกันเลือกกิจกรรมที่หลากหลาย โดยตั้งเป้าว่าจะมีคนสมัครเป็น “อาสา” วันละ 50 คน จะเป็นอาสาสมัครบุคคล อุทิศตัวเองในนามส่วนตัว หรือ อาสาสมัครองค์กร เชิญชวนพนักงานในองค์กรก็ได้

ส่วนที่สองคือส่วนของการลงมือปฏิบัติด้วยกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมงาน เช่น อาสาสมัครเย็บผ้ากันเปื้อนให้กับเด็กทารกในสถานสงเคราะห์โดยเปิดรับอาสาสมัคร 25 -30 คน

สำหรับกิจกรรมขององค์กรที่ต้องการรับอาสาสมัครหรือต้องการพัฒนาระบบอาสาสมัคร โดยจะมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดระบบอาสาสมัคร ตั้งเป้าองค์กรที่สนใจร่วมพูดคุย 10 องค์กรต่อวัน

นอกจากนี้ยังมีการใช้หนังสั้นนำโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เห็นภาพว่าชุมชนที่มีอาสาสมัครไปร่วมพัฒนานั้นดีขึ้นอย่างไร

“Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล” เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 80 องค์กรและยังได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ จากภาคธุรกิจ  ประกอบด้วย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และบมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป โดยจะมีกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation   ชมหนังสั้นแนะนำงาน ได้ที่ https://goo.gl/4CdTVc  ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com