ในสังคมไทยมีปัญหามากมายทั้งปัญหาคนไร้บ้าน เยาวชนทำผิด คนพิการขาดอาชีพและความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมถึงปัญหาเด็กด้อยโอกาส ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูลจากสังคมทั้งสิ้น คนไทยนอกจากการบริจาคเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมแล้ว ยังช่วยทำบุญกันอีกด้วย โดยเฉพาะการทำบุญกับวัดวาอารามต่างๆ แต่ปัญหาก็คือการบริจาคนั้นจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้หรือไม่

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยบริจาคเงินปีละกว่า 70,000 ล้านบาท หากเปลี่ยนการบริจาคเพื่อทำบุญเป็นการลงทุนทางสังคม ที่มีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้การลงทุนนั้นได้ประโยชน์ต่อผู้รับจริงๆ จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมได้มากขึ้น

ยกตัวอย่างการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาการศึกษา จะพบว่าต้องบูรณาการทุกส่วน เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีทุนมนุษย์คือครูต้องเก่ง ต้องมีทุนสติปัญญา คือทำอย่างไรให้รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาที่ถูกต้อง และมีทุนทางสังคมคือครูและพ่อแม่เป็นเครือข่ายช่วยกันผลักดันปฎิรูปการศึกษา เป็นต้น

 

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน คิดยกกำลังสอง : ทำบุญทำทานให้น้อยลง…ลงทุนให้มากขึ้น ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 5 มิถุนายน 2560