กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ ๑ เติม ๑๐๐ ด้วยความร่วมมือกันของมูลนิธิไทยพีบีเอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อคนไทย ที่จะชวนให้คนไทย มาช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่าจำกัด และครอบครัว ของศิลปินแห่งชาติ อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์
นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (มูลนิธิไทยพีบีเอส) ได้แสดงความคิดเห็น ว่าต่อแนวคิดการแบ่งปัน ไม่ใช่เรื่องใหม่ คนไทยมีวัฒนธรรมการให้มานานแล้ว ได้ชื่อว่าคนไทยเป็นผู้ที่ให้มากที่สุด แต่การให้ยังไปไม่ค่อยถึงงานเพื่อสังคม โครงการนี้อยากชวน ผู้ให้ในสังคมไทย มาให้กับองค์กรดีๆ หรือโครงการดีๆ ที่ทำประโยชน์ให้สังคม เพราการให้ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการให้เงินคือ การให้จิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของหรือความเป็นจิตอาสา โครงการ ๑เติม๑๐๐ ก็จะพยายามคัดสรรองค์กรที่ทำงานทางด้านสาธารณะประโยชน์ที่คิดว่าเป็นองค์กรที่ดี แต่ที่ผ่านมาคนไทยอาจไม่ได้รู้จักเขาดีเพียงพอ มาเชื่อมโยงการทำงานกับภาคส่วนต่างๆของสังคม ผ่านกระบวนการทำงานของมูลนิธิไทยพีบีเอส ที่จะสร้างความร่วมมือร่วมกันทางสังคม จะทำให้ทุกคนมีช่องทางแบ่งปันสิ่งที่มี ให้กับสังคม ตามความสนใจ ตามความถนัด หนึ่งเติมร้อยจะเชื่อมร้อยกันทำงานช่วยเหลือสังคมให้ง่ายขึ้น และทำให้เราสนับสนุนองค์กรดีๆ เหล่านี้ได้มากขึ้น

นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานกองทุนโครงการ ๑ เติม๑๐๐ กล่าวว่า ในช่วงที่ผมยังเป็นประธานกรรมการนโยบายอยู่ที่ ไทยพีบีเอส วันหนึ่งได้ดูรายการโทรทัศน์ของเราบอกเล่าเรื่องราว ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ทางภาคอีสาน แล้วขึ้นข้อความเชิญชวนคนบริจาคเงินช่วยเหลือ เพียงแค่สัปดาห์เดียวได้เงินราวหนึ่งล้านบาทไปซ่อมสร้างห้องเรียนให้เด็กได้แล้ว ทำให้ผมทึ่งต่อนิสัยการให้ของคนไทย ในขณะเดียวกันผมก็ทึ่งต่อพลานุภาพของสื่อโทรทัศน์ที่สามารถสัมผัสลึกเข้าไปถึงจิตใจอันมีความเมตตากรุณาเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ภายในของคนไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล จึงเกิดความคิดและแรงบันดาลใจว่าถึงเวลาแล้วที่ ความรักและการให้จะแสดงบทบาทนำพาสังคมไทยไปสู่แนวทางใหม่ ๆ จึงเกิดเป็นโครงการ หนึ่งเติมร้อย โดย มีมูลนิธิไทยพีบีเอส มูลนิธิเพื่อคนไทยและทีมงาน สสส. ช่วยกันพัฒนาระบบและช่องทางรองรับ มีองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านเด็ก ร่วมเข้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จะทำให้การแบ่งปันที่ได้รับจากสังคมมีคุณภาพ จึงมั่นใจได้ว่า ระบบจัดการงานกองทุน หนึ่งเติมร้อย จะสร้างการให้เพื่อสังคมไทย ได้เดินเครื่องไปอย่างไม่มีวันหยุด ผมอยากเห็นทุกคน ทุกองค์กร ที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งเติมร้อย รู้สึกในการเป็นเจ้าของกองทุนและเจ้าของโครงการร่วมกัน ไม่มีใครเป็นผู้ให้-ผู้รับ แต่พวกเราทุกคนคือผู้ให้ ผู้ที่จะส่งทอดต่อมือกันไปจนถึงเด็กผู้ยากลำบากทั้งปวง เราจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ให้ตัวจริงที่ยิ่งใหญ่ คือคนไทยและสังคมไทย กับผู้รับตัวจริง ที่ยากลำบากและไร้ที่ยืนในสังคมเหล่านั้น

คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้กล่าวถึงโครงการ ๑ เติม๑๐๐ ว่า เป้าหมายแรก เราจะเริ่มต้นแบ่งปันให้กับ องค์กรหรือมูลนิธิที่ทำงานช่วยเหลือเด็กกลุ่มปัญหาต่างๆ เช่น เด็กที่ขาดโอกาสจากปัญหาสภาพแวดล้อมสังคม เด็กถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง เด็กที่บกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา ทำไมเราถึงเลือกปัญหานี้ เพราะจากการติดตามสถานการณ์ปัญหาสังคม จะพบว่า การให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะทุกข์ยาก ขององค์กรทำงานด้านเด็ก กำลังประสบสภาวะเงินบริจาคลดลง แต่ละองค์กรดูแลเด็ก โดยพึ่งเงินบริจาคของคนในสังคม เป็นหลัก แต่หลายปีที่ผ่านมา เงินบริจาค ลดลง จนบางองค์กรถึงขั้นวิกฤติ ต้องปิดบ้านพักเด็ก เราคัดกรององค์กรที่พร้อมทำงานกับสังคม มา14 องค์กร มีเด็ก 2,000 กว่าคน ที่อยู่ในความดูแลและกำลังขาดแคลน ต้องการ การแบ่งปัน ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ค่าใช้จ่ายการศึกษาและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาตามวัย ตลอดจน อาสาสมัครมาทำงานช่วยเหลือเด็กโดยตรง หรือ ร่วมทำงานด้วยกันกับองค์กร เราในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ จึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้มา แบ่งปัน ให้โครงการเพื่อเด็กๆนี้อยากเชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ มาลงมือทำ แบ่งปันสิ่งที่มี ตามความถนัด ไม่ว่าจะเป็น “แรง” “ทรัพย์” “สิ่งของ” ที่มีและพอจะแบ่งได้โดยไม่เดือดร้อน มาช่วยกัน แบ่งให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือโดยมูลนิธิไทยพีบีเอส จะทำหน้าที่บริหารจัดการระบบการแบ่งปันให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียม ตลอดจนรายงานผลให้สังคมได้รับรู้ อย่างต่อเนื่อง
คุณสมชาย สืบบุญศรีพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.สยามดนตรี ยามาฮ่า ได้กล่าวถึงการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า ในส่วนของภาคเอกชน เรามีความตั้งใจของประธานบริษัทอยู่แล้วว่า เราปรารถนาให้คนไทยมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกัน และองค์กรของเราก็ทำกิจกรรมในเรื่องของโรงเรียนดนตรี วันหนึ่งเราได้รับการปรึกษาจากอาจารย์ อาร์ตัส บาลาเคาสคัส และ คุณอินทุอร ศรีกรานนท์ ว่าอยากมีคอนเสิร์ตการกุศลในรายการ โครงการ ๑เติม๑๐๐ พอได้ฟังก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะมีส่วนร่วม เพราะโครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่เราน่าจะสนับสนุน โดยทางเราเป็นผู้ให้ในเรื่องของการสนับสนุนทรัพยากร และอยากจะทำคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการเปิดตัวให้กับโครงการ๑เติม๑๐๐ นี้ด้วย
ดร.อินทุอร ศรีกรานนท์ ทายาท ของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมาร่วมแบ่งปัน พรสวรรค์ ความสามารถบรรเลงเปียโนคลาสิค ได้แสดงความคิดเห็นต่อการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นมา คุณพ่อ คุณแม่ก็สอนแบบนี้ คุณพ่อก็ใช้ความสามารถของตัวเองทำงานการกุศลไว้เยอะ ให้ลูกได้ร่วมเล่นเปียโนในงานการกุศลพวกนี้ตั้งแต่เล็ก เราก็ไม่เคยหักค่าใช้จ่ายเลย คือทำมาแบบนี้ตั้งแต่เด็ก คือให้หมดจริงๆ ความรู้สึกของตัวเองก็คือ ขอให้เราพอมีพอใช้ แต่ว่าถ้ามีโอกาสให้ เราพร้อมจะให้โอกาสกับคนอื่นที่เขาไม่มี งานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เราจึงอยากมาร่วมแบ่งปันพรสวรรค์ ในการบรรเลงเปียโนคู่ กับอาจารย์ อาร์ตัส บาลาเคาสคัส ที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการบรรเลง ด้วยบทเพลงที่น่าประทับใจ ของSchubert และ Mendelssohn รวมทั้งการแสดงร้องเพลงของลูกสาว อัสตา ในบทเพลง The Phantom of the Opera , Cats และอีกหลากหลายบทเพลงคลาสสิคซึ่งยังอยู่ในความทรงจำ ที่ทุกคนชื่นชอบ นอกจากนี้เรา ยังได้เชิญนักร้อง นักเปียโนซึ่งเป็นคนในครอบครัวและเพื่อนๆมาร่วมแสดงด้วย เช่น คุณณิชาพัชร วลัยพัชรา, คุณวัชรพัฐ เมตตานันท์, คุณธัญยธรณ์ และ พีรดนย์ ประเสริฐสินธนา คุณ ภวิศ ภูวณิชย์ มาร่วมกัน ช่วยกันช่วยแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับน้องๆที่รอการแบ่งปันจากพวกเรา โดย คอนเสิร์ต.. โครงการกองทุน ๑ เติม ๑๐๐ แบ่งปันพรสวรรค์ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
และถ้าอยากช่วยเหลือแบ่งปันให้กับน้องในโครงการกองทุน ๑ เติม ๑๐๐ เราก็มีหลากหลายช่องทางในการช่วยกันแบ่งปันดังนี้
• บริจาคเงินสมทบกับกองทุน ๑เติม๑๐๐ ผ่านทางบัญชี มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม เลขที่ 071-0-15623-5
• บริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ เช่น ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน ผ้าอ้อมสำเร็จรูป อาหารแห้ง นม น้ำดื่ม เสื้อผ้าชุดลำลอง อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ผ่านทางมูลนิธิไทยพีบีเอส
• สมัครเป็นอาสาสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.Thai PBS FD.or.th , Face book: Thai PBS FD