พบกับเรื่องราวที่เป็นประเด็นน่าสนใจ จากงาน AVPN Conference 2017 งานประชุมการลงทุนเพื่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชีย ที่ในปีนี้ได้เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดประชุม มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 600 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางสังคมและการลงทุนทางสังคมให้ดีขึ้น โดย Ms. Naina Subberwal Batra CEO – Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) แบ่งปันประสบการณ์ด้านลงทุนเพื่อสังคมระหว่างองค์กร/เครือข่ายระดับโลกกับระดับภูมิภาคเเละการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากภาคเอกชน และภาคสังคม คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อคนไทย กับ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และบทบาทขององค์กรหรือบริษัทต่างๆ ในตลาดทุนในการร่วมสร้างให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการ Deep Intelligence ออกอากาศเมื่อ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา