มูลนิธิเพื่อคนไทย

“สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง”

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เเละ สสส. ประกาศความร่วมมือเร่งจ้างงานคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2559

อ่านต่อ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” 200 องค์กรภาคสังคม-ธุรกิจรวมพลัง สร้างสังคมแบ่งปันชวน “ช้อปเพื่อช่วย”

เริ่มแล้ว “คนไทยขอมือหน่อย 2016” 200 องค์กรภาคสังคม-ธุรกิจรวมพลัง สร้างสังคมแบ่งปันชวน “ช้อปเพื่อช่วย”

อ่านต่อ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ

“คนไทยขอมือหน่อย 2016” คึกคัก “9 บิ๊กธุรกิจ”ย่านราชประสงค์หนุน 200 ภาคีภาคสังคมจัดตลาดนัดอาสาฯ

อ่านต่อ

ผลวิจัย “คนไทย มอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย”

เข้าใจ…วันนี้ของเด็กไทย เปลี่ยนแปลงอนาคต…ของสังคม ผลวิจัย “คนไทย มอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย” จากผลวิจัย ที่ต้องการทราบความคิดความเป็นไปของเยาวชน­ไทย อายุ 15-24 ปี จากทุกสถานะ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

อ่านต่อ

ต่างใจไทยเดียว มองทะลุความต่าง ให้เห็นทางอยู่ร่วมกัน

มีเพื่อน unfriend กันไปกี่คนแล้ว กี่ครอบครัวที่คุยกันไม่ได้ เพื่อนร่วมงาน กี่คนที่มองหน้ากันไม่ติด เราปล่อยให้ความเห็นต่าง…ทำลายสิ่งที่เร­ามีร่วมกันไปหรือไม่ ทั้งในครอบครัว…และในประเทศของเรา

อ่านต่อ