มีเพื่อน unfriend กันไปกี่คนแล้ว กี่ครอบครัวที่คุยกันไม่ได้ เพื่อนร่วมงาน กี่คนที่มองหน้ากันไม่ติด เราปล่อยให้ความเห็นต่าง…ทำลายสิ่งที่เร­ามีร่วมกันไปหรือไม่ ทั้งในครอบครัว…และในประเทศของเรา