กองทุนคนไทยใจดี

“ทีดีอาร์ไอ” เปิดผลวิจัย “การลงทุนด้านสังคม” ชี้มาตรการด้านภาษี “เงินบริจาค” มีจุดอ่อน เสนอตั้ง “บอร์ดส่งเสริมการลงทุนด้านสังคม” หนุน “องค์กรตัวกลาง” ภาคสังคมให้เข้มแข็ง

“ทีดีอาร์ไอ” เปิดผลวิจัย “โครงการศึกษาการลงทุนด้านสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคีสุขภาวะ” พบแม้ประเทศไทยมีตัวเลขการบริจาคต่อปีโดยเฉลี่ย 70,000 ล้านบาท และมีเงินอุดหนุนจากรัฐผ่าน 5 กองทุนด้านสังคมกว่า 400 ล้านบาท แต่มีปัญหาการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มากพอ จำเป็นต้องเร่งสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมลงทุน แต่ติดปัญหาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินเพื่อการกุศล เสนอตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้านสังคม” สนับสนุนองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ ด้านภาคสังคม “มูลนิธิเพื่อคนไทย” ย้ำถึงเวลาภาคสังคมต้องมองหาแหล่งทุนที่ยั่งยืน และทำงานเน้นสร้างความร่วมมือเพื่อหวังผลลัพธ์ ขณะที่ภาคตลาดทุน “บลจ.บัวหลวง” เชื่อมั่นทุกคนสามารถร่วมลงทุนทางสังคมได้

อ่านต่อ

“กองทุนรวมคนไทยใจดี” จากการบริจาคสู่การลงทุนทางสังคม

มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) โดยบลจ. บัวหลวง มูลนิธิเพื่อคนไทยและสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ ร่วมจัดงาน “Social Investment Talk จากการบริจาคสู่การลงทุน

อ่านต่อ