เกี่ยวกับโครงการ

      เวบไซต์ระดมทุน (Social Crowd Funding) แห่งแรกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทำหน้าที่ระดมการบริจาคให้กับโครงการเพื่อสังคมประเด็นต่างๆ  กับประชาชนทั่วไป เป็นโครงการเพื่อสังคมขนาดเล็กที่มีระยะเวลาดำเนินการช่วงสั้นๆ  โครงการนี้เกิดจากการริเริ่มร่วมมือกันกับสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งมีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร เอ็นจีโอ กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม ให้สามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ โดยไม่จำกัดประเภทหรือขนาดของโครงการ

ผลลัพธ์ทางสังคมของเทใจดอทคอมในปี 2559

ผลลัพธ์

สังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” จากประชาชนทั่วไปสู่ผู้รับประโยชน์ผ่านการทำงานของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต

เทใจดอทคอม ยังคงครองความเป็น Social Crowd Funding อันดับ 1 ของประเทศ สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในเชิงปริมาณที่เป็นต้นทุนในการขยายผลโครงการในปีต่อไป ดังนี้

  • ระดมทุนได้ 6,762,52 บาท
  • ปิดโครงการได้ 45 โครงการ
  • พัฒนาโครงการได้ 57 โครงการ
  • สมาชิก / ผู้ติดตาม 73,000 คน
  • สมาชิกเวบไซต์ 15,500 คน
  • ผู้ติดตามเฟซบุค 58,000 คน
  • ผู้บริจาค             4,000 คน
  • เกิดความร่วมมือในการทำแคมเปญ ร่วมกับองค์กรต่างๆ รวม 6 องค์กร ได้แก่ บริษัท โอมิเซะ จำกัด ไลน์ ประเทศไทย บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เครือข่ายทีวายพีเอ็น
  • สามารถช่วยเหลือผู้รับประโยชน์ที่เป็นคนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กว่า 430,000 ชีวิต

ผลลัพธ์ทางสังคมของเทใจดอทคอมในปี 2558

ผลลัพธ์

สังคมเเห่งการเเบ่งปันกับประชาชนทั่วไทยร่วมให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์แห่งนี้

ผลผลิต

เทใจดอทคอม ยังคงครองความเป็น Social Crowd Funding อันดับ 1 ของประเทศ สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในเชิงปริมาณที่เป็นต้นทุนในการขยายผลโครงการในปีต่อไป ดังนี้

 • ระดมทุน 5,420,37 บาท
 • ปิดโครงการได้ 36 โครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 2)
 • พัฒนาโครงการได้ 52 โครงการ
 • สมาชิก / ผู้ติดตาม 50,000 users
 • สมาชิกเวบไซต์ 10,500 users
 • Follower Facebook 40,000 users
 • ผู้บริจาค 1,824 คน
 • เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน ร่วมทำแคมเปญ รวม 4 องค์กร (ฟู้ดแพนด้า สนุกดอทคอม บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และทรูปลูกปัญญา)
 • สามารถช่วยเหลือคน ประกอบด้วย เด็ก คนยากไร้ คนพิการ กว่า 181,162 คน
 • ช่วยเหลือสัตว์ เช่น หมา-แมวจร และพิการ สัตว์ในโรงพยาบาลสัตว์กว่า 3,175 ตัว