เกี่ยวกับโครงการ

 

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b9%83%e0%b8%88

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งมีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร เอ็นจีโอ กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม ให้สามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ โดยไม่จำกัดประเภทหรือขนาดของโครงการ