29 มิถุนายน 2558 – คณะทำงานดำเนินโครงการโตไปไม่โกง และภาคีร่วมกันเปิดตัว “โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง”