2015 March

CAC ระดมพลังภาคเอกชนกว่า 440 บริษัทมุ่งขจัดคอร์รัปชันเชิงระบบ

27 มีนาคม 2558 – ดร. บัณฑิต นิจถาวร เลขาธิการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

อ่านต่อ

“กลุ่มบริษัทพรีเมียร์”เปิดประสบการณ์ “ธุรกิจยั่งยืน” ด้วยความเชื่อ “กำไร” บนความยั่งยืนคือกำไรสูงสุด

25 มีนาคม 2558 – ภาคธุรกิจไทยคึกคักตื่นตัวขานรับแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ล่าสุด “กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” จัดงาน “ธุรกิจโลกใหม่ : กำไรบนความยั่งยืนร่วมกันคือกำไรสูงสุด”

อ่านต่อ