มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมกับสำนักงานปฎิรูป (สปร) ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม “คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง ขึ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555