หลายท่านคงตั้งตารองาน “คนไทยขอมือหน่อย”  ตลาดนัดอาสาสมัคร กิจกรรมเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556  มาปีนี้ ถึงคราวปรับแนวคิดใหม่ หันมามุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ หรือ Impact ให้ชัดขึ้น ด้วยการสร้างเสริมพลังความเข้มแข็งของ “องค์กรตัวกลาง” ที่ขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น ได้เข้ามาเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหางานด้วยการทำงานกับภาคีเครือข่าย ขยายผลลัพธ์ทางสังคมที่จับต้องได้  ในงานชื่อ “Good Society Expo” เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลงมือทำเพื่อพัฒนาสังคมมากขึ้น กำหนดจัด วันที่ 9-11 มิถุนายน ศกนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์และย่านราชประสงค์ทีเดิม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา  ผู้นำของ “5” องค์กรตัวกลางที่ขับเคลื่อนงานภาคสังคมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิยุวพัฒน์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเอ็นไลฟ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานหลัก อันได้แก่ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย  รวมทั้งภาคีที่ขับเคลื่อนงานด้านกลไกการให้ที่มีแนวคิดใหม่ ซึ่งหมายถึง เทใจ ปันกัน ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์ และเครือข่ายจิตอาสา ชวนกันคิดถึงการนำงานที่ได้ริเริ่มลงมือทำอยู่แล้วมาขยายฐานการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 50 องค์กร เพื่อเพิ่มอัตราเร่งความสำเร็จและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทั่วไปในงานนี้

จากเป้าหมายร่วมของงานนี้ ที่มุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์ ร้อยเรียงความร่วมมือของภาคี เพื่อสร้างพลังพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  ทำให้งาน Good Society Expo ครั้งนี้จำเป็นต้องมีการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ภาระกิจนี้ บริษัทเช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด ตั้งใจจะใช้เครื่องมือวัดผลที่ชื่อ “Impact Bento”  ซึ่งหลักการสำคัญอยู่ที่การเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องหลักมาร่วมกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังจะเห็นจากงานนี้ร่วมกัน ว่า งาน Good Society Expo นี้ สามารถพัฒนาไปสู่พื้นที่กลางที่หลอมรวมคนทุกภาคส่วนสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ทั้งการแบ่งปันทรัพยากรที่เป็น “ทุนเงิน” และ “ทุนมนุษย์” หรืออาสาสมัครทั้งหลายมาช่วยแก้ปัญหาสังคม ว่าจะมีผลการดำเนินงานที่จับต้องได้ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

อุ่นเครื่องไปก่อนกับภาพบรรยากาศการประชุมของเพื่อนภาคี โปรดติดตามความเคลื่อนไหวของงานนี้ ได้ที่นี่นะคะ

หวังว่าข่าวนี้จะทำให้ “แฟนคลับ” งานคนไทยขอมือหน่อยจะสิ้นสุดการรอคอยและนับถอยหลังร่วมงาน Good Society Expo อย่างคับคั่งเหมือนทุกๆ ปี !!

07-platform06-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b205-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e04-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%9903-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a103-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1-0502%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a308-%e0%b9%80%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad