เข้าใจ…วันนี้ของเด็กไทย เปลี่ยนแปลงอนาคต…ของสังคม

ผลวิจัย “คนไทย มอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย”

จากผลวิจัย ที่ต้องการทราบความคิดความเป็นไปของเยาวชน­ไทย อายุ 15-24 ปี จากทุกสถานะ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สู่วีดีโอ info-graphic

เพื่อให้เรา “เข้าใจ” วัยรุ่นในวันนี้
เพื่อร่วม “เปลี่ยนแปลง” อนาคตของสังคมไปด้วยกัน