“เวลาเราพูดถึงคนพิการมักจะคิดว่าชีวิตเขาลำบาก เราจะดึงศักยภาพของเขาออกมาให้สังคมรับรู้ว่าพวกเขาสามารถทำงานได้ ไม่ใช่ภาพของคนพิการที่รอคอยโอกาส ไม่ใช่คนยากลำบากเเละน่าสงสารเเต่เป็นคนพิการที่ลุกขึ้นมาได้เพราะกลไกทางสังคมสนับสนุน และคาดหวังว่าคนที่เดินเข้ามาในพาวิลเลียนจะเกิดมุมมองภาพของคนพิการต่างออกไปจากเดิม”  นี่คือสิ่งที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเครือข่ายต้องการนำเสนอภาพของคนพิการที่มีศักยภาพอย่างน่าทึ่ง ในงาน Good Society Expo ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ยืนยันว่า ปีนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเเละภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลลำสนธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กลุ่มเอเบิ้ล ชุมชนพัฒนสุข สภากาชาดไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กลุ่มเกษตรครบวงจร จังหวัดชัยนาท  มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง ฯลฯ ร่วมกันกำหนดสารสำคัญในงานขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อสื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าคนพิการมีศักยภาพที่สามารถทำงานได้ คือ  “สังคมร่วม รวมเราทุกคน” (Social Inclusion) โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สังคมได้เห็นความหลากหลายของศักยภาพของคนพิการ ผ่านตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพราะมีกลไกทางสังคมสนับสนุน โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เอื้อให้คนพิการเหล่านี้ มีโอกาสได้ทำงาน มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการนำเสนอ 4 ด้าน คือ 1. การแสดงศักยภาพของคนพิการ เช่น คนพิการกับการดูเเลรักษาป่าไม้  คนพิการในฐานะเป็นนักประดิษฐ์ คนพิการในฐานะครู คนพิการที่ช่วยเรื่องการรณรงค์  2. การสร้างประสบการณ์ร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง 3. การจัดกิจกรรมเวิร์คชอปเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน และ   4. การนำเสนอเรื่องราวของคนพิการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นการลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจ้างงานคนพิการ

ด้านการแสดงศักยภาพคนพิการจะมีการนำเสนอกิจกรรมและงานที่คนพิการสามารถปฎิบัติได้อย่างน่าทึ่ง เช่น การประดิษฐ์เครื่องยกคนพิการช่วยอำนวยความสะดวก คนพิการที่เป็นนักกีฬา หรือคนพิการที่ช่วยเรื่องการรณรงค์จากมูลนิธิเมาไม่ขับ  รวมถึงให้คนในสังคมสัมผัสประสบการณ์จริงของคนพิการ โดยจะมีการจำลองเหตุการณ์ให้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นคนพิการชั่วคราวเพื่อรับรู้ เข้าใจว่าคนพิการต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดบ้าง ซึ่งก็ตรงกับแนวคิด “One day วันค้นพบตัวเขาในตัวเรา” พร้อมไปกับการได้มีโอกาสปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยจะมีโซนที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ป้าสาลี่หูหนวกสอนจักรสานโดยไม่ใช้เสียง เด็กออทิสติกสอนทำสลัดโรล เเละกิจกรรมอื่นๆ ที่ภาคีเครือข่ายสามารถใช้โอกาสในการถ่ายทอดเรื่องราวออกไปด้วย

“ถ้าลองมาเป็นคนพิการซักวันหนึ่ง เช่นพิการทางการมองเห็นจะเกิดอะไรขึ้น ลองมานั่งวีลแชร์ว่าเป็นอย่างไร จะได้รับรู้และเข้าใจความรู้สึกแบบคนพิการจริงๆ ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้าง พวกเขาใช้ชีวิตแบบไหน”นายอภิชาติ กล่าว

เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนพิการเกิดขึ้นจากการระดมการสนับสนุนของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงใช้โอกาสนี้เชิญชวนบริษัทต่างๆ ให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานให้ได้เห็นผลงานเเละเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ให้การสนับสนุน  รวมทั้งจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของคนพิการและภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้พื้นที่เวทีกิจกรรมจะมีการจัดงานมอบเกียรติบัตรซึ่งออกโดยที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เเละมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมให้กับบริษัทที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการกว่า 70 บริษัท เเละตัวแทนจัดหางานเพื่อเป็นการให้กำลังใจเพื่อเป็นการขอบคุณที่เห็นคุณค่าเเละสนับสนุนคนพิการโดยผู้บริหารของกระทรวงแรงงานจะให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

“กิจกรรมต่างๆ เราเน้นคนพิการและบริษัทให้มีพื้นที่โชว์ศักยภาพ เราจะพยายามทำให้กิจกรรมน่าสนใจ ทั้งนิทรรศการภาพ เรื่องราวที่เป็นวิดีโอเพื่อสื่อให้เห็นว่าคนพิการทำได้ขนาดนี้ ให้เห็นถึงความกล้าหาญของคนพิการที่ออกมาจากมุมมืด ที่ไม่มีตัวตนที่บ้าน ไม่มีตัวตนในพื้นที่สาธารณะ  เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้คนทั่วไปที่มาเดินห้างได้เห็นเรื่องราวดีๆ เเละเกิดการส่งต่อและเเชร์ให้สังคมรับรู้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับบริษัทที่ยังไม่ได้สนับสนุนเเละเกิดการจ้างงาน และมากไปกว่านั้นคือการ สร้างพลังอาสาสมัครในการขับเคลื่อนงานคนพิการ ทั้งกลุ่มเกษียณอาสา ผู้สูงวัยที่ต้องการใช้เวลาว่างในงานสาธารณประโยชน์และคนทั่วไปที่ต้องการใช้ทักษะความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือสังคม โดยจะมีการเปิดรับอาสาเหล่านี้ในงานครั้งนี้ด้วย” นายอภิชาติกล่าวสรุป

จากข้อมูล ปี 2559 ประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน มีงานทำ 317,000 คน ยังไม่มีงานทำ  352,859 คน   ขณะที่ในปี 2559 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ทำงานผสานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคมชุมชน ทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการกว่า 6,000 ตำเเหน่ง และจากการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นการสื่อสารในงาน Good Society Expo มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ตำเเหน่งได้ภายในปี 2560 เนื่องจากหลายบริษัทเกิดความเข้าใจ เห็นประโยชน์และหันมาสนับสนุนการจ้างงานรูปแบบใหม่นี้มากขึ้น

“Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล คือ พื้นที่กลางความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคมและองค์กรธุรกิจกว่า 50 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ  เครือข่ายจิตอาสา  โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ฯลฯ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น  กำหนดจัดวันที่ 9-11มิถุนายน ศกนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation   ชมหนังสั้นแนะนำงาน ได้ที่ https://goo.gl/4CdTVc  ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com