“Good Society Expo” เทศกาลทำดีหวังผล คือ พื้นที่กลางความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งองค์กรภาคสังคมและองค์กรธุรกิจ ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาทำดีกับองค์กรเพื่อสังคมตัวจริงในประเด็นต่างๆ เป้าหมายเพื่อให้ช่องทางการลงมือทำแก่ผู้คนในสังคม ได้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมมากขึ้น กำหนดจัดวันที่ 9-11มิถุนายน ศกนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์และย่านราชประสงค์

“ประเทศไทยส่วนใหญ่จะพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นแต่ไม่ค่อยพูดถึงวิธีแก้ปัญหาที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วม” นี่คือสิ่งที่ ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเมื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในบูธขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน  “Good Society Expo”

ดร. มานะ เปิดเผยว่า ปีนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนสังคมประเด็นการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเร่งความสำเร็จ ด้วยการสะท้อนคุณค่าของงาน “Good Society Expo”  ได้แก่ นวัตกรรม ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม โดยมีการเชิญภาคีเครือข่ายหลากหลายกลุ่มที่ทำงานต่อต้านคอร์รัปชันมาโดยตลอด อย่าง สำนักข่าวอิศรา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  กรมบัญชีกลาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริหารบริษัทไทย (IOD) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)  Social Technology Institute (STI) หน่วยงานภาคสังคมที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีต่อยอดการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ (Open Data) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  บริษัทแฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด และ บริษัท สุจริตไทย จำกัด เข้าร่วมในงานนี้ด้วย

สำหรับรูปแบบการนำเสนอครั้งนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและภาคีเครือข่ายจะนำเสนอสารสำคัญคือ “การสร้างพลัง Active Citizen เพื่อลดคอร์รัปชัน” ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ โครงการสร้างระบบและพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริต (Citizen Report) ที่สำคัญจะนำเสนอประเด็นหลักในเรื่องข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือ การตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่ต้องการประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการลงทุนต่างๆ ของรัฐ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์ รวมทั้งการยอมรับให้มีบุคคลที่สามทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ (Independent Observers) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยข้อมูลโครงการที่สำคัญในทุกกระบวนการให้โปร่งใสโดยตั้งแต่เริ่มเขียนทีโออาร์ (TOR) จนสิ้นสุดโครงการ  มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลำเลียงส่งต่อปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในสังคมและทำให้คนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่จับต้องและวัดผลลัพธ์ได้

“คนที่มาร่วมงานเดินเข้ามาจะเจอดินแดนของปัญหาแต่สุดท้ายปลายทางจะพบแนวทางแก้ที่เป็นทางสว่าง และช่องทางการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม คือจะมีการเปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ หลังจากนั้นจะมีกระบวนการคัดเลือก ซึ่งขณะนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Integrity Pact” ซึ่งแอพนี้จะทำหน้าที่ให้ความรู้กับผู้สมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ รวมถึงนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรมนี้ เพื่อเปิดเผยสู่ประชาชนในวงกว้าง ได้ร่วมตรวจสอบ และหากพร้อมเปิดตัวได้ทันในงานนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม” ดร. มานะ กล่าว

ความน่าสนใจภายในบูธยังมีนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากภาคีเครือข่ายมากมายมาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น เกมคอร์รัปหยุดยั้งหรือปล่อยไป (Corrupt The Game)  เกมแรกของไทยที่มีเนื้อเรื่องแนวสืบสวนสอบสวน พัฒนาโดยทีมงานคนไทย คือ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด  เกมที่สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพสังคมของเราได้ดี และจะมาเปิดบูธกิจกรรมให้คนได้ร่วมเรียนรู้ในงาน  กิจกรรมเล่นบอร์ดเกมซึ่งริเริ่มโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเป็นเครื่องมือให้คนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในรูปแบบใหม่ๆ ที่เพิ่งจัดประกวดไปเมื่อเร็วๆ นี้มาให้นักเล่นบอร์ดเกมได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย

Good Society Expo เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 50 องค์กร เบื้องต้น ประกอบด้วย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ เครือข่ายจิตอาสา โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ฯลฯ นับเป็นงานรวมพลังอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศ

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่ www.khonthaifoundation.org หรือ facebook.com/khonthaifoundation   ชมหนังสั้นแนะนำงาน ได้ที่ https://goo.gl/4CdTVc  ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.goodsocietyexpo.com