ภาพบรรยากาศงานสานพลังคนพิการมีงานทำ 10,000 ตำแหน่ง “ทำได้ ทำง่าย ทำทันที

ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประกาศความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ 10,000 อัตรา”  ด้วยคำขวัญ “ทำได้ ทำง่าย ไม่ต้องรอ” จาก 6 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งบริษัทเอกชนที่มาร่วมงานในวันนี้กว่า 200 องค์กร คาดว่าจะเกิดโอกาสการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการในงานนี้ไม่น้อยกว่า  3,000 อัตรา จาก 10,000 อัตราที่เป็นเป้าหมายร่วมภายในสิ้นปีนี้