การส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจไปไกลมาก เพราะมีผู้ส่งเสริมคือ BOI ซึ่งมี KPI คือยอดการลงทุน ส่วนการส่งเสริมการลงทุนทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ โดยการลดหย่อนภาษีให้องค์การสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทำได้ยากกว่ามาก เพราะหน่วยงานที่ดูแลคือ กรมสรรพากร ซึ่งมี KPI คือ เก็บภาษีให้ได้มากที่สุด เราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไรดี?

สังคมพร้อมลงทุนแล้ว…รัฐพร้อมหรือยัง?