“งานคนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The Sharing street” กิจกรรมตลาดนัดอาสาสมัครระดับประเทศ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ 14-17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก เพรสิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ และโรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ จับมือ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจ ร่วม 200 องค์กร เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยความเชื่อ “ทุกการช้อปคือการช่วย”