“พิธา” พร้อมคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชันของพรรค ร่วมหารือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อ 8 มิ.ย.2566เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ymvw3YIbKj4