คุยกันวันใหม่ : เปิดพื้นที่มอบโอกาส ส่งต่อพลังดี ๆ ให้สังคม