6 กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปีนี้นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ร่วมประกาศพันธะสัญญาต้านโกง ขณะที่อันดับความโปร่งใสของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ ปีที่แล้วอยู่ที่ 110 สะท้อนว่าไทยยังมีคอร์รัปชันที่รุนแรง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2uTggl-rjUU