รายการ #เวทีความคิด #ThinkingRadio 6 ก.ย.2566 ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ ช่วงที่สาม (นาทีที่ 1:00:00-1:26:00)
ติดตามฟัง คุณสิน สื่อสวน ประธานคณะทำงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

ที่มา : https://www.youtube.com/live/Os8LLRPAlp4?