6 กันยายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติซึ่งทางช่อง 7HD ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ มีผู้ไปร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต จำนวนมาก ในขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีกล่าวแสดงวิสัยทัศน์

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NdwibF1TThI