ที่มา : https://ch3plus.com/news/political/3mitinews/365069

นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษใน”วันต่อต้านคอรัปชั่น” จะเร่งแก้ปัญหาทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ยืนยันว่า ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยปัญหาคอรัปชั่นจะลดลง ขณะภาคประชาชน เสนอ 5 ข้อเรียกร้อง เเละอยากให้ตั้ง”ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น”

ที่สถานีกลางบางซื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้หัวข้อ “ดีเดย์ 6 ก.ย. 66 รวมพลังคนไทยต่อต้านคอร์รัปชัน

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย กล่าวรายงานว่า สถานการณ์คอรัปชั่นในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ เเละเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อ-สั่งสมมานาน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เเละภาคประชาชน จึงขอเสนอให้รัฐบาล “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น” และเสนอ 5 ข้อเรียกร้องการต่อต้านคอร์รัปชั่นถึงรัฐบาลชุดใหม่

คือกำหนดให้การปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน โดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน สนับสนุนให้ป.ป.ช. สตง.และปปท.ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นกลางมีเอกภาพออกจากรัฐบาล เร่งรัดการออกกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ค้างอยู่ เช่น กฎหมายข้อมูลสาธารณะในความครอบครองของรัฐ กฎหมายปกป้องผู้เปิดโปงคอรัปชั่น / ทุกหน่วยงานต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูลนับจาก Tor ไปจนถึงสัญญาต่างๆในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงกับ ACT AI ตามมาตรฐานสากลได้อย่างโปร่งใสและถูกต้อง และแก้ไขกฎระเบียบราชการต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลปัญหาคอร์รัปชั่น และเมื่อพบกรณีทุจริตคอร์รัปชั่นให้ติดตามแก้ไขลงโทษในทันที อย่าประวิงเวลาจนประชาชนลืม

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปกฐกถา หัวข้อเรื่อง “การปราบปรามการทุจริตและเรื่องความโปร่งใสของรัฐบาล” โดยบอกว่าเรื่องนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็น “หน้าที่” ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องสนับสนุน และปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อยกเว้น โดยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย มีนโยบาย ทั้งด้านการใช้หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law ที่เข้มแข็ง และนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้