#นมโรงเรียน คือนโยบายที่ต้องการให้เด็กไทยได้ดื่มนมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง แต่นโยบายที่ใช้งบประมาณปีละ 14,000 ล้านบาทนี้ กำลังถูกโกงกินโดยกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=K_T3cJIIO1s